Drogi programisto, Twórco Technologii!

Dołącz do naszego pomysłu udoskonalenia świata – definiuj i współtwórz system otwarty na wszystkich i na wszystkie potrzeby.

Kluczową użytkową różnicą pomiędzy naszym system rozproszonych płatności, a tradycyjnymi systemami centralnego przetwarzania jest to, że u nas do płacącego jest wysyłana „prośba o zapłatę”. Ta prośba o zapłatę trafia do aplikacji Billon którą użytkownik/płacący ma na swoim telefonie, laptopie, PC’cie czy tablecie – prośba ta inicjuje cały proces przekazania cyfrowych pieniędzy z urządzenia użytkownika bezpośrednio do Was. „Zlecenie prośby o zapłatę”, które określa m.in. kwotę i nazwę użytkownika, musicie wysłać do „naszej bramki płatniczej”, którą jest serwerowy węzeł Corporate Node.

Twoja strona internetowa musi zlecenie prośby o zapłatę wysłać do „waszego węzła Corporate Node”. Krytycznym momentem jest pojawienie się na telefonie lub PCcie płacącego pop-up’u z Prośbą o zapłatę „takiej a takiej kwoty, za to i za to, do tej a tej osoby” (czyli do Was). Jeżeli użytkownik to zaakceptuje – to sama płatność (przekazanie wartości pieniężnej) trwa tylko kilka sekund. Po stronie Twojego serwisu webowego pozostaje tylko czekać (w wątku dedykowanym do obsługi tego użytkownika) na sukces transakcji.

Transakcje płacenia są atomiczne, co oznacza iż albo pieniądze przeszły albo nie. Autoryzacja, prawne przeniesienie własności oraz rozliczenie jest jednym integralnym zdarzeniem czasu rzeczywistego, a dzięki temu w naszym systemie nie występuje ryzyko tzw. “charge-back’ów”.