1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. addAllowedUsers

addAllowedUsers

Operacja addAllowedUsers dodaje użytkownika do listy użytkowników uprawnionych do zalogowania się na węźle CNode uruchomionym w trybie „slave”.

Jeśli CNode działa w trybie slave, użytkownik może uruchomić na nim kopię swojej aplikacji. Wcześniej jednak musi dostać pozwolenie od CNode -a – mastera.

Odbywa się to przez polecenie addAllowedUsers. Po wywołaniu go przez CNode – mastera, użytkownicy podani w tym zapytaniu będą mogli się podłączyć do
slave -ów podłączonych do tego CNode – mastera.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:addAllowedUsers soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <newAllowedUsers xsi:type="ns1:allowedUserList">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <item xsi:type="ns1:allowedUser">
        <username xsi:type="xsd:string">user1</username>
      </item>
      <item xsi:type="ns1:allowedUser">
        <username xsi:type="xsd:string">user2</username>
      </item>
     </newAllowedUsers>
   </ns1:addAllowedUsers>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
newAllowedUsersusernameListlista loginów użytkowników którym chcemy nadać uprawnieniaTak

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_NORMAL_MODEoperacja jest niedozwolona w trybie normalnym, CNode musi być uruchomiony w trybie master
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_SLAVE_MODEoperacja jest niedozwolona w trybie klona (slave), CNode musi być uruchomiony w trybie normalnym lub master
ERR_INVALID_ALLOWED_USER_LISTnieprawidłowa lista użytkowników
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?