addAllowedUsers

Operacja addAllowedUsers dodaje użytkownika do listy użytkowników uprawnionych do zalogowania się na WUI-slave’a.

Jeśli WUI działa w trybie slave, użytkownik może uruchomić na nim kopię swojej aplikacji. Wcześniej jednak musi dostać pozwolenie od WUI mastera.

Odbywa się to przez polecenie addAllowedUsers. Po wywołaniu go przez WUI mastera, użytkownicy podani w tym zapytaniu będą mogli się podłączyć do
slave’ów podłączonych do tego WUI mastera.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:addAllowedUsers soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <newAllowedUsers xsi:type="ns1:allowedUserList">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <item xsi:type="ns1:allowedUser">
        <username xsi:type="xsd:string">user1</username>
      </item>
      <item xsi:type="ns1:allowedUser">
        <username xsi:type="xsd:string">user2</username>
      </item>
     </newAllowedUsers>
   </ns1:addAllowedUsers>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
newAllowedUsers usernameList lista loginów użytkowników którym chcemy nadać uprawnienia

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_NORMAL_MODE operacja jest niedozwolona w trybie normalnym, WUI musi być uruchomiony w trybie masteroperation is not allowed when vui is in normal mode. WUI must be in master mode
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_SLAVE_MODE operacja jest niedozwolona w trybie klona (slave), WUI musi być uruchomiony w trybie normalnym lub masteroperation is not allowed when in slave mode. WUI must be in normal or master mode
ERR_INVALID_ALLOWED_USER_LIST nieprawidłowa lista użytkownikówuser list is invalid
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?