1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. addSlaves

addSlaves

Operacja addSlaves służy do dodania nowych slave -ów.

Jeśli CNode działa w trybie master (patrz Jak uruchomić?), możemy dodać nowego slave -a (stację umożliwiającą postawienie klona aplikacji) do CNode-mastera, podając go w zapytaniu addSlaves.

W zapytaniu podajemy parę adresów sieciowych – adres wewnętrzny węzła CNode, oraz adres dla połączeń SOAP – zwykle adresy IP będą takie same, tylko porty będą różne. Postęp wykonania operacji oraz rezultat można sprawdzić za pomocą zapytania getTaskStatus. Po poprawnym dodaniu slave -a użytkownik będzie mógł uruchomić na nim kopię swojego węzła CNode.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:addSlaves soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <newSlaves xsi:type="ns1:slaveLocationList">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <item xsi:type="ns1:slaveLocation">
        <soapAddress xsi:type="ns1:ipLocation">
         <ip xsi:type="xsd:string">192.168.3.192</ip>
         <port xsi:type="xsd:unsignedShort">9600</port>
        </soapAddress>
        <applicationAddress xsi:type="ns1:ipLocation">
         <ip xsi:type="xsd:string">192.168.3.192</ip>
         <port xsi:type="xsd:unsignedShort">30200</port>
        </applicationAddress>
      </item>
     </newSlaves>
   </ns1:addSlaves>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:addSlavesResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>0B3LCA6254A12E5GEB0MF4F6LH</taskId>
     </return>
   </ns1:addSlavesResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
newSlavesslaveLocationListLista klonów (slave -ów) do dodaniaTak
createNewSlaveTaskIdstringIdentyfikator zadania, który wywołuje skrypt tworzący slave -aTak

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Przykładowy JSON w parametrze „additionalInfo” w odpowiedzi na operację „getTaskStatus”:

{
  "success": [
   {
     "soapAddress": {
      "ip": "192.168.3.192",
      "port": "9600"
     },
     "applicationAddress": {
      "ip": "192.168.3.192",
      "port": "30200"
     },
     "machineId": "00001111AAAAFFFF"
   }
  ],
  "failed": [
   {
     "soapAddress": {
      "ip": "192.168.3.192",
      "port": "9601"
     },
     "applicationAddress": {
      "ip": "192.168.3.192",
      "port": "30201"
     },
     "machineId": "00001111AAAABBBB"
   }
  ],
  "createNewSlaveTaskId": "8VF1305F100KEWS87F3N8UA04C"
}
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?