addSlaves

Operacja addSlaves służy do dodania nowych slave-ów.

Jeśli WUI działa w trybie master (patrz Jak uruchomić?), możemy dodać nowego slave’a (stację umożliwiającą postawienie klona aplikacji) do vui mastera, podając go w zapytaniu addSlaves.

W zapytaniu podajemy parę adresów sieciowych – adres wewnętrzny aplikacji WUI, oraz adres dla połączeń SOAP – zwykle adresy ip będą takie same, tylko porty będą różne. Postęp wykonania operacji oraz rezultat można sprawdzić za pomocą zapytania getTaskStatus. Po poprawnym dodaniu slave’a użytkownik będzie mógł uruchomić na nim kopię swojej aplikacji Billon.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:addSlaves soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <newSlaves xsi:type="ns1:slaveLocationList">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <item xsi:type="ns1:slaveLocation">
        <soapAddress xsi:type="ns1:ipLocation">
         <ip xsi:type="xsd:string">192.168.3.192</ip>
         <port xsi:type="xsd:unsignedShort">9600</port>
        </soapAddress>
        <applicationAddress xsi:type="ns1:ipLocation">
         <ip xsi:type="xsd:string">192.168.3.192</ip>
         <port xsi:type="xsd:unsignedShort">30200</port>
        </applicationAddress>
      </item>
     </newSlaves>
   </ns1:addSlaves>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:addSlavesResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>0B3LCA6254A12E5GEB0MF4F6LH</taskId>
     </return>
   </ns1:addSlavesResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
newSlaves slaveLocationList lista klonów (slave) do dodania

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?