cancelPaymentRequest

Operacja cancelPaymentRequest anuluje zleconą płatność o podanym taskId lub uniqueTranferId. Uwaga: anulować płatność można tylko zanim użytkownik zdecyduje się zapłacić.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:cancelPaymentRequest soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <taskId xsi:type="xsd:string">123</taskId>
     <uniqueTransferId xsi:type="xsd:string">123</uniqueTransferId>
   </ns1:cancelPaymentRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
uniqueTransferId string identyfikator transferu
taskId string identyfikator zadania płatności (zwrócony przez requestPaymentInitiation)

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_TASK_ID nieprawidłowy identyfikator zadaniainvalid task id
ERR_INVALID_TRANSFER_ID nieprawidłowy identyfikator transferuinvalid transfer id
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?