1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. changeMonexAtBnode

changeMonexAtBnode

Operacja changeMonexAtBnode dokonuje wykupo-rozmiany pieniędzy w banku.

Może być przeprowadzona w jednym z trzech typów. Zależnie od wybranego typu należy podać też odpowiednie parametry rozmiany.

 • AMOUNT: Pieniądze mają zostać rozmienione tak by dało się utworzyć z nich kwotę podaną w milibillonach.
 • HISTOGRAM: Pieniądze mają zostać rozmienione tak by odpowiadały podanemu rozkładowi monet. Możliwe rozkłady to:
  • DEFAULT_ISSUANCE_CURVE
  • GROSZY_ISSUANCE_CURVE
  • ZLOTY_ISSUANCE_CURVE
  • TENS_ISSUANCE_CURVE
  • HUNDREDS_ISSUANCE_CURVE
 • FACE_VALUE: Pieniądza mają zostać rozmienione zgodnie z podaną listą monet. Musi się ona składać z maksymalnie 21 liczb całkowitych, odzielonych znakami nowej linii, każda z nich odpowiada liczbie monet, które chcemy uzyskać danego nominału (zgodnie z listą możliwych nominałów, od najmniejszego do największego)

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:changeMonexAtBnode>
  <amountToChange>
  <amount>1000</amount>
  <currency>PLN</currency>
  <colour>0</colour>
  </amountToChange>
  <changeMonexType>HISTOGRAM</changeMonexType>
  <value>HUNDREDS_ISSUANCE_CURVE</value>
 </ns:changeMonexAtBnode>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:changeMonexAtBnodeResponse>
  <return>
  <taskId>0B3LCA6254A12E5GEB0MF4F6LH</taskId>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:changeMonexAtBnodeResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?Specyfikacja
changeMonexTypestringSposób rozmiany,TakJeden spośród: AMOUNT, HISTOGRAM, FACE_VALUE
valuestringParametr rozmiany, zależny od changeMonexTypeTakPatrz opis
amountToChangebillonAmountKwota, która ma zostać rozmienionaTakKwota musi być z zakresu od 0 do 25 000 miliBillonów

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_CURRENCYnieprawidłowa waluta
ERR_INVALID_MONEY_COLOURniepoprawny/nieobsługiwany kolor pieniędzy
ERR_INVALID_CHANGE_MONEY_PARAMS
ERR_NOT_ENOUGH_MONEYniewystarczająca kwota pieniędzy
FINISHED_ERRwystąpił nieznany błąd
FINISHED_ERR_CANCELLED_DUE_TO_PREVIOUS_ERRORzrestartuj węzeł CNode

Przykładowy JSON additionalInfo w odpowiedzi na getTaskStatus:

{
  "amount": 5000,
  "actual_amount": 0,
  "restart_amount": 0
}
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?