1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. changeMoney

changeMoney

Operacja changeMoney pozwala rozmień pieniądze u użytkownika whoCanChange (lub w systemie jeśli pusty) tak żeby mógł uzbierać amountToAchieve.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:changeMoney>
  <amountToAchieve>
  <amount>1000</amount>
  <currency>PLN</currency>
  <colour>0</colour>
  </amountToAchieve>
  <whoCanChange>username</whoCanChange>
 </ns:changeMoney>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:changeMoneyResponse>
  <return>
  <taskId>0B3LCA6254A12E5GEB0MF4F6LH</taskId>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:changeMoneyResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?Specyfikacja
amountToChangebillonAmountKwota, która ma zostać rozmienionaTakKwota musi być większa od zera
whoCanChangestringUżytkownik, u którego ma zostać dokonana rozmianaNieMusi być poprawną nazwą użytkownika

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_CURRENCYnieprawidłowa waluta
ERR_INVALID_MONEY_COLOURniepoprawny/nieobsługiwany kolor pieniędzy
ERR_INVALID_USERNAMEniepoprawna nazwa użytkownika

Przykładowy JSON additionalInfo w odpowiedzi na getTaskStatus:

{
  "amount": 5000,
  "actual_amount": 0,
  "restart_amount": 0
}
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?