1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. checkPassword

checkPassword

Operacja checkPassword pozwala sprawdzić, czy hasło jest poprawne dla zalogowanego użytkownika. Zwraca SUCCESS, jeśli hasło jest poprawne.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:checkPassword>
  <billonUserPassword>Haslo123</billonUserPassword>
 </ns:checkPassword>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:checkPasswordResponse>
  <return>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:checkPasswordResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
billonUserPasswordstringhasło aktualnie zalogowanego użytkownikaTak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_INVALID_PASSWORDnieprawidłowe hasło
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?