checkSlavesConnectedToUser

Operacja checkSlavesConnectedToUser sprawdza status slave-ów podłączonych do użytkownika.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:checkSlavesConnectedToUser soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <username xsi:type="xsd:string">gui2</username>
   </ns1:checkSlavesConnectedToUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:checkSlavesConnectedToUserResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiCheckSlaveStatusResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <statusList>
        <item>
         <location>
           <slaveLocation>
            <soapAddress>
              <ip>192.168.3.192</ip>
              <port>9602</port>
            </soapAddress>
            <applicationAddress>
              <ip>192.168.3.192</ip>
              <port>30202</port>
            </applicationAddress>
           </slaveLocation>
           <buddyLocation/>
         </location>
         <userLoggedIn>gui2</userLoggedIn>
         <status>14</status>
        </item>
      </statusList>
     </return>
   </ns1:checkSlavesConnectedToUserResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
username string nazwa użytkownika

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
statusList slaveStatusList lista statusów slave-ów
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?