checkSlaveStatus

Operacja checkSlaveStatus sprawdza status podanych slave’ów.

Za pomocą tej operacji można sprawdzić o status i zalogowanego użytkownika na maszynie z WUI-slavem, czyli kopią aplikacji użytkownika działającej na stacji z WUI działającą w trybie slave.

Zapytanie to kierujemy do WUI-mastera (aplikacji WUI działającej w trybie master), podając mu adres podłączonego do niego WUI-slave’a.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:checkSlaveStatus soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <checkedSlaves xsi:type="ns1:locationList">
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <item xsi:type="ns1:ipLocation">
        <ip xsi:type="xsd:string">194.111.111.111</ip>
        <port xsi:type="xsd:unsignedShort">9999</port>
      </item>
     </checkedSlaves>
   </ns1:checkSlaveStatus>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:checkSlaveStatusResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>55CDP0J3FLK61GUULMB1J7KUKJ</taskId>
     </return>
   </ns1:checkSlaveStatusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
checkedSlaves locationList lista lokalizacji slave-ów

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?