1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. checkSlaveStatus

checkSlaveStatus

Operacja checkSlaveStatus sprawdza status podanych slave -ów.

Za pomocą tej operacji można sprawdzić o status i zalogowanego użytkownika na maszynie z CNode-slavem, czyli kopią węzła CNode działającą w trybie slave.

Zapytanie to kierujemy do CNode-mastera (węzła CNode działającego w trybie master), podając mu adres podłączonego do niego CNode-slave -a.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:checkSlaveStatus>
  <checkedSlaves>
  <item>
   <soapAddress>
   <ip>192.168.3.192</ip>
   <port>9600</port>
   </soapAddress>
   <applicationAddress>
   <ip>192.168.3.192</ip>
   <port>30200</port>
   </applicationAddress>
   <machineIdHex>00001111AAAAFFFF</machineIdHex>
  </item>
  </checkedSlaves>
 </ns:checkSlaveStatus>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:checkSlaveStatusResponse>
  <return>
  <taskId>0B3LCA6254A12E5GEB0MF4F6LH</taskId>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:checkSlaveStatusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
checkedSlaveslocationListlista lokalizacji slave -ówYes

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?