endSeriesPayment

Operacja endSeriesPayment kończy płatność seryjną – nie będą już przyjmowane nowe żądania w ramach płatności seryjnej (uwaga: żądania już zapłacone nie zostają cofnięte).

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
     <ns1:endSeriesPayment soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
       <seriesId xsi:type="xsd:string">123</seriesId>
     </ns1:endSeriesPayment>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
seriesId string identyfikator płatności seryjnej, którą chcemy zakończyć

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_TASK_ID nieprawidłowy identyfikator zadania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?