1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. expectPaymentRequest

expectPaymentRequest

Operacja expectPaymentRequest zleca węzłowi CNode zaakceptowanie następnej płatności, która zostanie mu zlecona od podanego użytkownika na podaną kwotę.

Normalnie wszystkie węzły CNode (działające na kolonii produkcyjnej) automatycznie odrzucają wszelkie transfery od innych użytkowników, ta operacja pozwala na dokonanie takiego transferu. Zwraca ona identyfikator transferu, który należy podać zlecając transfer, aby węzeł CNode wiedział, że należy go przyjąć.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:expectPaymentRequest>
  <username>username1</username>
  <amount>
  <amount>1000</amount>
  <currency>PLN</currency>
  <colour>0</colour>
  </amount>
  <timeout>600</timeout>
 </ns:expectPaymentRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:expectPaymentRequestResponse>
  <return>
  <requestPaymentIdConfirmation>X60M88LSSU1714GB9E32GB1P14</requestPaymentIdConfirmation>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:expectPaymentRequestResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
usernamestring
Nazwa użytkownika wysyłającego żądanie płatności (do którego mają zostać wysłane środki)
Tak
amountbillonAmountKwota transferuTak
timeoutunsignedIntCzas, przez jaki węzeł CNode ma się spodziewać żądaniaTak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
requestPaymentIdConfirmationstringIdentyfikator. który należy podać podczas zlecania transferu
requestStatusDescriptionstringOpis statusu
requestStatusstringStatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_CURRENCYnieprawidłowa waluta
ERR_INVALID_MONEY_COLOURniepoprawny/nieobsługiwany kolor pieniędzy
ERR_INVALID_USERNAMEniepoprawna nazwa użytkownika
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?