1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. fetchUserLocation

fetchUserLocation

Operacja fetchUserLocation zleca pobranie lokalizacji użytkownika o podanej nazwie użytkownika do pamięci cache.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:fetchUserLocation>
  <username>username3</username>
 </ns:fetchUserLocation>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowe odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:fetchUserLocationResponse>
  <return>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:fetchUserLocationResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopiswymagane?
usernamestringnazwa (login) użytkownikatak

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_USERNAMEnieprawidłowa nazwa użytkownika
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?