1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getAllowedUsers

getAllowedUsers

Operacja getAllowedUsers zwraca listę użytkowników uprawnionych do zalogowania się na CNode-slave -ie. CNode, do którego wysyłane jest żądanie, musi działać w trybie Master.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getAllowedUsers>
 </ns:getAllowedUsers>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getAllowedUsersResponse>
  <return>
  <allowedUsersList>
   <item>username1</item>
   <item>username2</item>
  </allowedUsersList>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getAllowedUsersResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:
Brak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
allowedUsersListusernameListlista loginów użytkowników, którzy mają uprawnienia do CNode-slave -ów

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_NORMAL_MODEoperacja jest niedozwolona w trybie normalnym
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_SLAVE_MODEoperacja jest niedozwolona w trybie klona (slave)
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?