1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getCoinList

getCoinList

Operacja getCoinList pobiera listę monet dostępnych na węźle CNode.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getCoinList>
 </ns:getCoinList>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getCoinListResponse>
  <return>
  <monexSummary>
   <item>
   <amount>
    <amount>200</amount>
    <currency>PLN</currency>
    <colour>0</colour>
   </amount>
   <quantity>1</quantity>
   </item>
   <item>
   <amount>
    <amount>500</amount>
    <currency>PLN</currency>
    <colour>0</colour>
   </amount>
   <quantity>1</quantity>
   </item>
  </monexSummary>
  <monexList>
   <item>
   <id>1WFS0HBC41F0GJDFF9FBGD32BN</id>
   <value>0.200</value>
   <currency>PLN</currency>
   <expirationDate>2023-04-11 16:22:25</expirationDate>
   <incomingDate>2018-07-18 13:49:57</incomingDate>
   <issuingDate>2018-04-12 16:22:25</issuingDate>
   </item>
   <item>
   <id>65G3BV2673UJFOQM24FH1BDRK0</id>
   <value>0.500</value>
   <currency>PLN</currency>
   <expirationDate>2023-05-09 12:45:08</expirationDate>
   <incomingDate>2018-07-18 13:49:42</incomingDate>
   <issuingDate>2018-05-10 12:45:08</issuingDate>
   </item>
  </monexList>
  <reservedList>
   <item>
   <id>1CGE5HOE10UAJM4W36GMA3WES0</id>
   <value>2.000</value>
   <currency>PLN</currency>
   <expirationDate>2023-05-10 14:00:08</expirationDate>
   <incomingDate>2018-07-02 15:19:15</incomingDate>
   <issuingDate>2018-05-11 14:00:08</issuingDate>
   </item>
  </reservedList>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getCoinListResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:
Brak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
monexSummarymonexSummaryPodsumowanie monet na węźle CNode, lista wartości monet i ich liczba na urządzeniu
monexListmonexListLista dostępnych monet na urządzeniu
reservedListmonexListLista monet zarezerwowanych
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?