1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getCurrencyRatio

getCurrencyRatio

Operacja getCurrencyRatio zwraca współczynnik podziału waluty typu currencyRatio, składający się z licznika i mianownika. Aby uzyskać kwotę w danej walucie, należy wartość w milibillonach pomnożyć przez współczynnik currencyRatio. Jeśli zostanie podany nieprawidłowy kod waluty, numerator i denominator będą miały wartość 0.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:getCurrencyRatio soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
   </ns1:getCurrencyRatio>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:Bsa="ns1" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <Bsa:getCurrencyRatioResponse>
   <return>
    <numerator>1</numerator>
    <denominator>1000</denominator>
   </return>
  </Bsa:getCurrencyRatioResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?
currencystringWaluta, dla której ma zostać zwrócony współczynnik podziału (np. PLN, GPB, EUR, JPY, itp.)Tak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
currencyRatiocurrencyRatiowspółczynnik podziału waluty
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?