1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getErrorMessages

getErrorMessages

Operacja getErrorMessages pobiera komunikaty błędów w danym języku.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
     <ns1:getErrorMessages soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
       <language xsi:type="xsd:string">PL</language>
     </ns1:getErrorMessages>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <ns1:getErrorMessagesResponse>
       <return>
        <descriptions>
          <item>
           <statusValue>SUCCESS</statusValue>
           <statusFullDescription>Zakończono pomyślnie.</statusFullDescription>
          </item>
          <item>
           <statusValue>ERR_TECHNICAL_PROBLEM</statusValue>
           <statusFullDescription>Problem techniczny.</statusFullDescription>
          </item>
          <item>
           <statusValue>ERR_TIMEOUT</statusValue>
           <statusFullDescription>Przekroczono czas odpowiedzi.</statusFullDescription>
          </item>
          <item>
           <statusValue>ERR_VUI_NOT_CONNECTED</statusValue>
           <statusFullDescription>Aplikacja nie połączona z siecią.</statusFullDescription>
          </item>
          ...
        </descriptions>
       </return>
     </ns1:getErrorMessagesResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
languagestringkod języka (PL,EN)

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
descriptionsmessageDescriptionListlista kodów i opisów błędów
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?