1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getMerchantData

getMerchantData

Operacja getMerchantData pobiera aktualne dane Sprzedawcy: profil publiczny, adres fakturowy, dane konta oraz logo.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMerchantData>
 </ns:getMerchantData>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMerchantDataResponse>
  <return>
  <publicProfileJson>{}</publicProfileJson>
  <invoiceDataJson>{}</invoiceDataJson>
  <financialAccountJson>{}</financialAccountJson>
  <logo></logo>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getMerchantDataResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:
Brak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
financialAccountJsonstringJSON z domyślnymi danymi konta
publicProfileJsonstringJSON z danymi profilu publicznego
invoiceDataJsonstringJSON z domyślnymi danymi fakturowymi
logobase64Binarylogo sprzedawcy
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_VUI_NOT_LOGGEDINNa węźle CNode nie ma zalogowanego użytkownika
ERR_VUI_CANT_READWęzeł CNode nie jest jeszcze w pełni połączony z systemem
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?