1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getMoneyBalanceInfo

getMoneyBalanceInfo

Operacja getMoneyBalanceInfo zwraca informacje na temat stanu konta węzła CNode. Odpowiedź zawiera ilość pieniędzy każdej z walut oraz to, w jakim jest stanie np. na urządzeniu (onDevice) albo w trakcie odświeżania (refreshing).

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMoneyBalanceInfo>
 </ns:getMoneyBalanceInfo>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMoneyBalanceInfoResponse>
  <return>
  <item>
   <onDevice>
   <amount>1000</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </onDevice>
   <inVault>
   <amount>200</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </inVault>
   <incomming>
   <amount>100</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </incomming>
   <lockedOnDevice>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </lockedOnDevice>
   <incomingFromVault>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </incomingFromVault>
   <refreshing>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </refreshing>
   <inExchange>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </inExchange>
   <unpaidCommission>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </unpaidCommission>
   <commissionInProgress>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </commissionInProgress>
   <total>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </total>
  </item>
  <item>
   <onDevice>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </onDevice>
   <inVault>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </inVault>
   <incomming>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </incomming>
   <lockedOnDevice>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </lockedOnDevice>
   <incomingFromVault>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </incomingFromVault>
   <refreshing>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </refreshing>
   <inExchange>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </inExchange>
   <unpaidCommission>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </unpaidCommission>
   <commissionInProgress>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </commissionInProgress>
   <total>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </total>
  </item>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getMoneyBalanceInfoResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:
Brak

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
itemvuiMoneyBalanceInfostan konta węzła CNode w jednej z dostępnych walut, może występować kilkukrotnie, raz dla każdej z walut
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?