getMoneyFromVault

Operacja getMoneyFromVault zleca pobranie pieniędzy z sejfu. W zapytaniu należy podać kwotę do pobrania oraz numer mpin.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:getMoneyFromVault soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <amount xsi:type="ns1:billonAmount">
      <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">10</amount>
      <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
      <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
     </amount>
     <mpin xsi:type="xsd:string">L6UN8</mpin>
   </ns1:getMoneyFromVault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:getMoneyFromVaultResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>6DI8PGIL3SUGEG4WFHRPTMG8CI</taskId>
     </return>
   </ns1:getMoneyFromVaultResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
amount billonAmount ile pieniędzy pobrać z sejfu
mpin string numer mpin stacji (długi pin)

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_AMOUNT nieprawidłowa kwota
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?