1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getMoneyFromVault

getMoneyFromVault

Operacja getMoneyFromVault zleca pobranie pieniędzy z sejfu. W zapytaniu należy podać kwotę do pobrania oraz numer mpin.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:getMoneyFromVault soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <amount xsi:type="ns1:billonAmount">
      <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">10</amount>
      <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
      <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
     </amount>
     <mpin xsi:type="xsd:string">L6UN8</mpin>
   </ns1:getMoneyFromVault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:getMoneyFromVaultResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>6DI8PGIL3SUGEG4WFHRPTMG8CI</taskId>
     </return>
   </ns1:getMoneyFromVaultResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
amountbillonAmountile pieniędzy pobrać z sejfu
mpinstringnumer mpin stacji (długi pin)

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Możliwe błędy:

BłądOpis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_CURRENCYnieprawidłowa waluta
ERR_INVALID_MONEY_COLOURniepoprawny/nieobsługiwany kolor pieniędzy
ERR_INVALID_MPINnieprawidłowy kod mpin
ERR_VAULT_BUSYsejf jest zajęty wykonując inną operację
ERR_NOT_ENOUGH_MONEYniewystarczająca kwota pieniędzy

Sprawdzanie postępu:

Postęp pobierania pieniędzy z sejfu można śledzić podając otrzymany taskId w poleceniu getTaskStatus. Procent pobierania jest widoczny w polu progressPercent, a status zadania w polu status.

Zadanie może przyjmować statusy:

 • PREPARATION – przygotowanie do rozpoczęcia transferu
 • TRANSFERRING – transfer jest w trakcie
 • FINISHED_OK – przelew skończył się poprawnie
 • FINISHED_ERR_NOT_ENOUGH_MONEY – nie udało się zgromadzić wystarczającej ilości pieniędzy do przelewu
 • FINISHED_ERR_CHANGE_MISMATCH – nie udało się uzbierać kwoty (brak drobnych)
 • FINISHED_ERR_SELLER_LIMITS_EXCEEDED – przekroczone limity
 • FINISHED_ERR_BUYER_LIMITS_EXCEEDED – przekroczone limity
 • FINISHED_ERR – nieznany błąd

Przykładowy JSON additionalInfo w odpowiedzi na getTaskStatus:

{
  "amount": 500,
  "actual_amount": 500,
  "restart_amount": 0
}
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?