1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getMoneyStatus

getMoneyStatus

Operacja getMoneyStatus pobiera informację o posiadanych środkach (dostępnych, w sejfie, zablokowanych) zalogowanego użytkownika.

Operacja ta pozwala sprawdzić stan konta użytkownika, w tym stan dostępnych środków (freeBalance), pieniędzy w sejfie (vaultBalance),
oraz pieniędzy będących w trakcie operacji (lockedBalance). Pierwsze wartości odpowiadają domyślnej walucie użytkownika, po nich następuje lista wszystkich możliwych walut.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMoneyStatus>
 </ns:getMoneyStatus>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getMoneyStatusResponse>
  <return>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  <freeBalance>
   <amount>955</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </freeBalance>
  <vaultBalance>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </vaultBalance>
  <lockedBalance>
   <amount>5005</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </lockedBalance>
  <unpaidCommission>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </unpaidCommission>
  <commissionInProgress>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </commissionInProgress>
  <total>
   <amount>5960</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </total>
  <item>
   <freeBalance>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </freeBalance>
   <vaultBalance>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </vaultBalance>
   <lockedBalance>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </lockedBalance>
   <unpaidCommission>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </unpaidCommission>
   <commissionInProgress>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </commissionInProgress>
   <total>
   <amount>0</amount>
   <currency>GBP</currency>
   <colour>0</colour>
   </total>
  </item>
  <item>
   <freeBalance>
   <amount>955</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </freeBalance>
   <vaultBalance>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </vaultBalance>
   <lockedBalance>
   <amount>5005</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </lockedBalance>
   <unpaidCommission>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </unpaidCommission>
   <commissionInProgress>
   <amount>0</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </commissionInProgress>
   <total>
   <amount>5960</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
   </total>
  </item>
  </return>
 </ns:getMoneyStatusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
freeBalancebillonAmountbilans wolnych środków
vaultBalancebillonAmountbilans środków w sejfie
lockedBalancebillonAmountbilans środków zablokowanych
unpaidCommissionbillonAmountbilans niezapłaconych jeszcze prowizji
commissionInProgressbillonAmountbilans prowizji, które są w trakcie wykonywania
totalbillonAmountcałkowity bilans pieniędzy
itemvuiMoneyStatuslista bilansów pieniędzy dla każdej waluty
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?