getMoneyStatus

Operacja getMoneyStatus pobiera informację o posiadanych środkach (dostępnych, w sejfie, zablokowanych) zalogowanego użytkownika.

Operacja ta pozwala sprawdzić stan konta użytkownika, w tym stan dostępnych środków (freeBalance), pieniędzy w sejfie (vaultBalance),
oraz pieniędzy będących w trakcie operacji (lockedBalance).

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:getMoneyStatus soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:getMoneyStatusResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiGetMoneyStatusResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
        <item>
          <freeBalance>
            <amount>1000</amount>
            <currency>PLN</currency>
            <colour>0</colour>
          </freeBalance>
          <vaultBalance>
            <amount>10000</amount>
            <currency>PLN</currency>
            <colour>0</colour>
          </vaultBalance>
          <lockedBalance>
            <amount>0</amount>
            <currency>PLN</currency>
            <colour>0</colour>
          </lockedBalance>
          <total>
            <amount>1000</amount>
            <currency>ZER</currency>
            <colour>0</colour>
          </total>
        </item>
        <item>
          <freeBalance>
            <amount>40000</amount>
            <currency>EUR</currency>
            <colour>0</colour>
          </freeBalance>
          <vaultBalance>
            <amount>0</amount>
            <currency>EUR</currency>
            <colour>0</colour>
          </vaultBalance>
          <lockedBalance>
            <amount>0</amount>
            <currency>EUR</currency>
            <colour>0</colour>
          </lockedBalance>
          <total>
            <amount>40000</amount>
            <currency>EUR</currency>
            <colour>0</colour>
          </total>
        </item>
     </return>
   </ns1:getMoneyStatusResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
lockedBalance billonAmount bilans środków zablokowanych
freeBalance billonAmount bilans wolnych środków
total billonAmount całkowity bilans pieniędzy
item vuiMoneyStatus lista bilansów pieniędzy dla każdej waluty
vaultBalance billonAmount bilans środków w sejfie
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?