1. Wstęp
  2. Corporate Node
  3. Operacje SOAP
  4. getMoneyStatus

getMoneyStatus

Operacja getMoneyStatus pobiera informację o posiadanych środkach (dostępnych, w sejfie, zablokowanych) zalogowanego użytkownika.

Operacja ta pozwala sprawdzić stan konta użytkownika, w tym stan dostępnych środków (freeBalance), pieniędzy w sejfie (vaultBalance),
oraz pieniędzy będących w trakcie operacji (lockedBalance). Pierwsze wartości odpowiadają domyślnej walucie użytkownika, po nich następuje lista wszystkich możliwych walut.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <ns:getMoneyStatus>
  </ns:getMoneyStatus>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <ns:getMoneyStatusResponse>
   <return>
    <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
    <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
    <freeBalance>
     <amount>955</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </freeBalance>
    <vaultBalance>
     <amount>0</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </vaultBalance>
    <lockedBalance>
     <amount>5005</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </lockedBalance>
    <unpaidCommission>
     <amount>0</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </unpaidCommission>
    <commissionInProgress>
     <amount>0</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </commissionInProgress>
    <total>
     <amount>5960</amount>
     <currency>PLN</currency>
     <colour>0</colour>
    </total>
    <item>
     <freeBalance>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </freeBalance>
     <vaultBalance>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </vaultBalance>
     <lockedBalance>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </lockedBalance>
     <unpaidCommission>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </unpaidCommission>
     <commissionInProgress>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </commissionInProgress>
     <total>
      <amount>0</amount>
      <currency>GBP</currency>
      <colour>0</colour>
     </total>
    </item>
    <item>
     <freeBalance>
      <amount>955</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </freeBalance>
     <vaultBalance>
      <amount>0</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </vaultBalance>
     <lockedBalance>
      <amount>5005</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </lockedBalance>
     <unpaidCommission>
      <amount>0</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </unpaidCommission>
     <commissionInProgress>
      <amount>0</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </commissionInProgress>
     <total>
      <amount>5960</amount>
      <currency>PLN</currency>
      <colour>0</colour>
     </total>
    </item>
   </return>
  </ns:getMoneyStatusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

Parametry odpowiedzi:

NazwaTypOpis
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
freeBalancebillonAmountbilans wolnych środków
vaultBalancebillonAmountbilans środków w sejfie
lockedBalancebillonAmountbilans środków zablokowanych
unpaidCommissionbillonAmountbilans niezapłaconych jeszcze prowizji
commissionInProgressbillonAmountbilans prowizji, które są w trakcie wykonywania
totalbillonAmountcałkowity bilans pieniędzy
itemvuiMoneyStatuslista bilansów pieniędzy dla każdej waluty
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?