getPurchaseDocument

Operacja getPurchaseDocument umożliwia pobranie dokumentu sprzedaży, danych do faktury, danych do dostawy po zakończonej transakcji płacenia o podanym uniqueTransferId.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:getPurchaseDocument soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <uniqueTransferId xsi:type="xsd:string">1</uniqueTransferId>
   </ns1:getPurchaseDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
uniqueTransferId string unikatowy identyfikator transakcji nadany przez aplikację zlecającą płacenie

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
purchaseDocument string dokument potwierdzenia zakupu, w formacie JSON
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?