1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getPurchaseDocumentList

getPurchaseDocumentList

Operacja getPurchaseDocumentList zwraca listę dokumentów spełniających zadane kryteria.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getPurchaseDocumentList>
  <searchCriteria>
  <cashierName>imie</cashierName>
  <startDate>2018-07-17 13:49:57</startDate>
  <endDate>2018-07-18 13:49:57</endDate>
  <invoiceNum>1</invoiceNum>
  <fromAmount>
   <amount>1000</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </fromAmount>
  <toAmount>
   <amount>100000</amount>
   <currency>PLN</currency>
   <colour>0</colour>
  </toAmount>
  </searchCriteria>
 </ns:getPurchaseDocumentList>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getPurchaseDocumentListResponse>
  <return>
  <documents>
   <item>
   <uniqueTransferId></uniqueTransferId>
   <purchaseDocument></purchaseDocument>
   </item></documents>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getPurchaseDocumentListResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopiswymagane?
searchCriteriadocumentSearchCriteriakryteria wyszukiwanianie

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
documentsvuiGetPurchaseDocumentListlista opisów płatności
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?