1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. getTaskStatus

getTaskStatus

Operacja getTaskStatus zwraca status operacji o podanym taskId.

Dla wielu zapytań (np. startLogin, startRegister, addSlaves, itp.) nie jest zwracana odpowiedź, tylko identyfikator utworzonego zadania.
W takim przypadku status (ewentualnie wynik) zadania może być sprawdzony za pomocą metody getTaskStatus.
Szczegóły zależne od rodzaju zadania zwracane są w polu additionalInfo w formie JSON.

Uwaga: zadania zwykle są pamiętane przez pewien czas od utworzenia. Po przekroczeniu tego czasu zapytanie getTaskStatus zwróci odpowiedź ERR_TASK_DOES_NOT_EXISTS.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getTaskStatus>
  <taskId>QF4KJMNG3ESEG2245J7901KD</taskId>
  <uniqueTransferId>11-42225-49853-A</uniqueTransferId>
  <callback>false</callback>
 </ns:getTaskStatus>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:getTaskStatusResponse>
  <return>
  <type>GIVE_MONEY</type>
  <progressPercent>0</progressPercent>
  <status>PREPARATION</status>
  <additionalInfo>{}</additionalInfo>
  <taskId>7W3A0N1N9I2E7N1TKLS54A9PTR</taskId>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:getTaskStatusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopiswymagane?
taskIdboolidentyfikator zadaniatak
uniqueTransferIdstringidentyfikator transakcjinie
callbackstringczy wysyłać kolejne wiadomości o statusie zadanianie

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
typestringtyp zadania
progressPercentunsigned intprocent postępu
statusstringstatus zadania
additionalInfostringdodatkowe informacje
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_TASK_IDnieprawidłowy identyfikator zadania
ERR_TASK_DOES_NOT_EXISTtask o takim identyfikatorze już nie istnieje

Możliwe statusy zadania:

 • PREPARATION – Początkowa faza przygotowawcza
 • SEARCHING – Poszukiwanie innego użytkownika w sieci
 • WAITING_FOR_USER_DECISION – Oczekiwanie na decyzję innego użytkownika
 • WAITING_FOR_VERIFICATION
 • WAITING_FOR_WRITE_PERMISSION
 • SERIES_ACCEPTED
 • TRANSFERRING – W trakcie wykonywania
 • WAITING_FOR_RESTART
 • SERIES_FINISHED
 • FINISHED_OK – Zakończone sukcesem
 • FINISHED_REVOKED
 • FINISHED_ERR – Zakończone błędem
 • FINISHED_ERR_USER_REJECTED – Zakończone błędem, inny użytkownik odmówił
 • FINISHED_ERR_TOO_OFTEN
 • FINISHED_ERR_LOCKED
 • FINISHED_ERR_USER_NOT_FOUND – Zakończone błędem, nie znaleziono użytkownikiem o takiej nazwie
 • FINISHED_ERR_ITEM_NOT_FOUND
 • FINISHED_ERR_NOT_FOUND – Zakończone błędem, nie znaleziono odpowiedniego zasobu
 • FINISHED_ERR_INVALID_USERNAME
 • FINISHED_ERR_USER_NOT_AUTHENTICATED
 • FINISHED_ERR_INVALID_DATA
 • FINISHED_ERR_INVALID_ACCOUNT_NUMBER – Zakończone błędem, nieprawidłowy numer konta
 • FINISHED_ERR_TIMEOUT – Zakończone błędem, upłynął czas na wykonanie zadania
 • FINISHED_ERR_SELLER_LIMITS_EXCEEDED – Zakończone błędem, przekroczono limity sprzedającego
 • FINISHED_ERR_BUYER_LIMITS_EXCEEDED – Zakończone błędem, przekroczono limity kupującego
 • FINISHED_ERR_CHANGE_MISMATCH – Zakończone błędem, brak drobnych
 • FINISHED_ERR_COLLECTING_MONEX_AMOUNT
 • FINISHED_ERR_NOT_ENOUGH_MONEY – Zakończone błędem, zbyt mało pieniędzy
 • FINISHED_ERR_CANCELLED
 • FINISHED_ERR_OUTDATED
 • FINISHED_ERR_VERIFICATION_TIMEOUT
 • FINISHED_ERR_INTERNAL_ERROR – Zakończone błędem, wewnętrzny błąd węzła CNode
 • FINISHED_ERR_SERIES_CONSTRAINTS_EXCEEDED
 • FINISHED_ERR_OUT_TRANSFERS_LIMIT_EXCEEDED
 • FINISHED_ERR_CANCELLED_DUE_TO_PREVIOUS_ERROR
 • FINISHED_ERR_USER_TIMEOUT
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?