1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. giveMoneyRequest

giveMoneyRequest

Operacja giveMoneyRequest zleca przelanie pieniędzy z węzła CNode do innego użytkownika.

Przykładowe żądanie SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:giveMoneyRequest>
  <username>testUsername</username>
  <uniqueTransferId>54321</uniqueTransferId>
  <amount>
  <amount>1000</amount>
  <currency>PLN</currency>
  <colour>0</colour>
  </amount>
  <shortDescription>Transfer title</shortDescription>
  <peerLocation>
  <userName>peerUsername</userName>
  <userLocation>
   <machineIdHex>0000111100005555</machineIdHex>
   <ip>192.168.3.147</ip>
   <tcp>8999</tcp>
   <udp>8999</udp>
  </userLocation>
  <buddyLocation>
   <machineIdHex>0000222200005555</machineIdHex>
   <ip>192.168.3.145</ip>
   <tcp>8990</tcp>
   <udp>8990</udp>
  </buddyLocation>
  <confirmationCode1></confirmationCode1>
  <confirmationCode2></confirmationCode2>
  </peerLocation>
 </ns:giveMoneyRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:ns="ns1">
 <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <ns:giveMoneyRequestResponse>
  <return>
  <taskId>8M5M81KS4RM4FALBNUN2C51CLW</taskId>
  <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
  <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
  </return>
 </ns:giveMoneyRequestResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

ParametrTypOpisWymagane?Specyfikacja
usernamestringNazwa użytkownika, do którego należy wysłać pieniądzeTakMusi być inna niż nazwa aktualnego użytkownika
uniqueTransferIdstringIdentyfikator transferuTak
amountbillonAmountKwota, jaką chcemy przelaćTak
shortDescriptionstringKrótki opis lub tytuł przelewuNie
peerLocationbillonUserLocationLokalizacja peera użytkownika (jeśli nie będzie podana, użytkownik będzie wyszukany w sieci)Nie

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringidentyfikator powstałego zadania
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
requestStatusDescriptionstringopis statusu

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_USERNAMEnieprawidłowa nazwa użytkownika
ERR_INVALID_TRANSFER_IDnieprawidłowy identyfikator transferu
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_CURRENCYnieprawidłowa waluta
ERR_INVALID_MONEY_COLOURniepoprawny/nieobsługiwany kolor pieniędzy
ERR_INVALID_PEER_LOCATIONnieprawidłowa lokalizacja peera
ERR_NOT_ENOUGH_MONEYniewystarczająca kwota pieniędzy
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?