1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. hello

hello

Operacja hello pozwala w dowolnym momencie sprawdzić status działania WUI.

Zapytanie hello zwraca podstawowe informacje odnośnie działania WUI’a. Najważniejszymi ze zwracanych informacji są status działania WUI’a oraz username zalogowanego użytkownika.

WUI może znajdować się w jednym ze stanów:

 1. VUI_CONNECTING – WUI jest w trakcie łączenia się
 2. VUI_CONNECTED – WUI jest połączony, ale użytkownik nie jest zalogowany
 3. VUI_LOGGING_IN_OR_REGISTERING – WUI jest w trakcie logowania się lub rejestracji
 4. VUI_LOGGEDIN – użytkownik na WUI-u jest zalogowany. Czekanie na załadowanie danych i dostępu do sejfu
 5. VUI_READ_AVAILABLE – użytkownik jest zalogowany i WUI czeka na załadowanie danych do odczytu
 6. VUI_WRITE_AVAILABLE – użytkownik jest zalogowany i WUI czeka na status gotowości do zapisu
 7. VUI_BOX_READY – użytkownik jest zalogowany i dane są gotowe do odczytu i zapisu, ale jeszcze nie ma dostępu do sejfu i operacji na pieniądzach
 8. VUI_READY_BUT_VAULTOFFLINE – użytkownik jest zalogowany, ale nie ma jeszcze dostępu do sejfu
 9. VUI_READY – użytkownik jest zalogowany i WUI jest gotowy do działania

Po uruchomieniu WUI, znajduje się on w stanie VUI_CONNECTING. Kiedy osiągnie status VUI_READY, jest w pełni gotowy do działania.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:hello soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:helloResponse>
     <return>
      <status>VUI_READY</status>
      <pid>8535</pid>
      <daemon>false</daemon>
      <username>billon_user</username>
      <miport>9090</miport>
      <adminpanelPort>9092</adminpanelPort>
      <soapPort>9791</soapPort>
      <sslRequired>false</sslRequired>
     </return>
   </ns1:helloResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
daemonboolczy WUI dziala jako daemon (w tle)
soapPortunsigned shortport SOAP
statusstringobecny status gotowości do działnia WUI
versionstringwersja aplikacji WUI
isMerchantboolczy użytkownik ma uprawnienia merchanta (jest akceptantem)
sslRequiredboolczy połączenia SOAP wymagają SSL
usernamestringnazwa użytkownika zalogowanego do WUI
adminpanelPortunsigned shortport panelu administracyjnego WUI
miportunsigned shortport WUI, wykorzystywany do przyjmowania platnosci od portfeli klientow
pidunsigned intnumer procesu (pid) WUI’a w systemie operacyjnym
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?