1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. readPeopleNearbyList

readPeopleNearbyList

Operacja readPeopleNearbyList pozwala na odczytanie listy użytkowników znajdujących się w pobliżu danego punktu (typowo: kasy sklepu). Operacja powinna być już wcześniej zlecona za pomocą requestPeopleNearbyList.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:readPeopleNearbyList soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <taskId xsi:type="xsd:string">00000000000000000001QTB099</taskId>
   </ns1:readPeopleNearbyList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:readPeopleNearbyListResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiReadPeopleNearbyResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>00000000000000000001QTB099</taskId>
      <type>GET_PEOPLE_NEARBY</type>
      <progressPercent>100</progressPercent>
      <status>FINISHED_OK</status>
      <additionalInfo>{
}</additionalInfo>
      <peopleNearbyList/>
     </return>
   </ns1:readPeopleNearbyListResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
taskIdstringidentyfikator zadania otrzymany w odpowiedzi requestPeopleNearbyListResponse

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
peopleNearbyListpeopleNearbyListlista użytkowników w pobliżu
additionalInfostringdodatkowe informacje
statusstringstatus zadania
progressPercentunsigned intprocent postępu
typestringtyp zadania
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?