readPeopleNearbyList

Operacja readPeopleNearbyList pozwala na odczytanie listy użytkowników znajdujących się w pobliżu danego punktu (typowo: kasy sklepu). Operacja powinna być już wcześniej zlecona za pomocą requestPeopleNearbyList.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:readPeopleNearbyList soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <taskId xsi:type="xsd:string">00000000000000000001QTB099</taskId>
   </ns1:readPeopleNearbyList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:readPeopleNearbyListResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiReadPeopleNearbyResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>00000000000000000001QTB099</taskId>
      <type>GET_PEOPLE_NEARBY</type>
      <progressPercent>100</progressPercent>
      <status>FINISHED_OK</status>
      <additionalInfo>{
}</additionalInfo>
      <peopleNearbyList/>
     </return>
   </ns1:readPeopleNearbyListResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametr typ opis
taskId string identyfikator zadania otrzymany w odpowiedzi requestPeopleNearbyListResponse

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
peopleNearbyList peopleNearbyList lista użytkowników w pobliżu
additionalInfo string dodatkowe informacje
status string status zadania
progressPercent unsigned int procent postępu
type string typ zadania
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?