readSettings

Operacja readSettings zwraca aktualne ustawienia stacji z WUI-em oraz ustawienia użytkownika w formacie json.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:readSettings soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:readSettingsResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiReadSettingsResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <machineSettingsJson>{
  "updaterBehaviour":
  {
    "autoUpdateEnabled": true,
    "execAutoUpdateIntervalHours": 24,
    "autoUpdateWindowStartHour": 2,
    "autoUpdateWindowEndHour": 4
  },
  "bandwidthBehaviour":
  {
    "bandwidthUP_bps": 409600,
    "bandwidthDN_bps": 716800,
    "maxCacheConnectionHardLimit": 25,
    "udpPort": 8999,
    "tcpPort": 8999
  },
  "rememberUserPasswordForAutoLogin": false,
  "minimizeToSystemTray": false,
  "addApplicationToStartUp": false
}</machineSettingsJson>
      <userSettingsJson>{
  "userSecurity":
  {
    "changePassword": 3,
    "editBankAccount": 3,
    "revokeKeys": 3,
    "passwordRecoverySecureEmail": ""
  },
  "contactsBehaviour":
  {
    "auto_accept_strangers_payments": true,
    "auto_add_stranger_to_addrbook": true,
    "autoSaveChat": 1
  },
  "gratuityBehaviour":
  {
    "minAcceptGratuityAmt": 19,
    "maxAcceptGratuityAmt": 4999,
    "acceptGratuiyPromil": 5,
    "acceptVaultDiffAmount": 19999,
    "autoVoucherExchange": true
  }
}</userSettingsJson>
      <userMachineSettingsJson>{
  "machineSecurity":
  {
    "start": 2,
    "smallPayment": 1,
    "paymentAfterIdle": 1,
    "largePayment": 2,
    "seriePayment": 1,
    "transferToVault": 1,
    "transferFromVault": 2,
    "moneyRedemption": 2,
    "IdleTimeValueSec": 1800,
    "smallPaymentValueMB": 50000,
    "smallPaymentTrustedValueMB": 100000,
    "pinType": 0,
    "securityLevel": 3
  },
  "piggyBehaviour":
  {
    "autoVoucherSecuringInSafe": true,
    "autoUseVouchersFromSafe": false,
    "vaultAutotransferMinimumNotSecuredAmt": 138888,
    "vaultAutotransferSecuringIntervalMinutes": 60
  },
  "isMerchantFunctionality": true,
  "isServerApplicationsFunctionality": true,
  "merchantSettings":
  {
    "treasuryUsername": "",
    "treasuryTreshold": 0
  },
  "vuiMasterSettings": null
}</userMachineSettingsJson>
     </return>
   </ns1:readSettingsResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
userMachineSettingsJson string json opisujący stację użytkownika
userSettingsJson string json opisujęcy ustawienia użytkownika
otherSettingsJson string json opisujący pozostałe ustawienia WUI’a
machineSettingsJson string json opisujący ustawienia maszyny
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?