1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. readSettings

readSettings

Operacja readSettings zwraca aktualne ustawienia stacji z WUI-em oraz ustawienia użytkownika w formacie json.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:readSettings soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:readSettingsResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiReadSettingsResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <machineSettingsJson>{
  "updaterBehaviour":
  {
    "autoUpdateEnabled": true,
    "execAutoUpdateIntervalHours": 24,
    "autoUpdateWindowStartHour": 2,
    "autoUpdateWindowEndHour": 4
  },
  "bandwidthBehaviour":
  {
    "bandwidthUP_bps": 409600,
    "bandwidthDN_bps": 716800,
    "maxCacheConnectionHardLimit": 25,
    "udpPort": 8999,
    "tcpPort": 8999
  },
  "rememberUserPasswordForAutoLogin": false,
  "minimizeToSystemTray": false,
  "addApplicationToStartUp": false
}</machineSettingsJson>
      <userSettingsJson>{
  "userSecurity":
  {
    "changePassword": 3,
    "editBankAccount": 3,
    "revokeKeys": 3,
    "passwordRecoverySecureEmail": ""
  },
  "contactsBehaviour":
  {
    "auto_accept_strangers_payments": true,
    "auto_add_stranger_to_addrbook": true,
    "autoSaveChat": 1
  },
  "gratuityBehaviour":
  {
    "minAcceptGratuityAmt": 19,
    "maxAcceptGratuityAmt": 4999,
    "acceptGratuiyPromil": 5,
    "acceptVaultDiffAmount": 19999,
    "autoVoucherExchange": true
  }
}</userSettingsJson>
      <userMachineSettingsJson>{
  "machineSecurity":
  {
    "start": 2,
    "smallPayment": 1,
    "paymentAfterIdle": 1,
    "largePayment": 2,
    "seriePayment": 1,
    "transferToVault": 1,
    "transferFromVault": 2,
    "moneyRedemption": 2,
    "IdleTimeValueSec": 1800,
    "smallPaymentValueMB": 50000,
    "smallPaymentTrustedValueMB": 100000,
    "pinType": 0,
    "securityLevel": 3
  },
  "piggyBehaviour":
  {
    "autoVoucherSecuringInSafe": true,
    "autoUseVouchersFromSafe": false,
    "vaultAutotransferMinimumNotSecuredAmt": 138888,
    "vaultAutotransferSecuringIntervalMinutes": 60
  },
  "isMerchantFunctionality": true,
  "isServerApplicationsFunctionality": true,
  "merchantSettings":
  {
    "treasuryUsername": "",
    "treasuryTreshold": 0
  },
  "vuiMasterSettings": null
}</userMachineSettingsJson>
     </return>
   </ns1:readSettingsResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

Wiadomość nie przyjmuje parametrów

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
userMachineSettingsJsonstringjson opisujący stację użytkownika
userSettingsJsonstringjson opisujęcy ustawienia użytkownika
otherSettingsJsonstringjson opisujący pozostałe ustawienia WUI’a
machineSettingsJsonstringjson opisujący ustawienia maszyny
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?