1. Wstęp
  2. Corporate Node
  3. Operacje SOAP
  4. requestPersonalData

requestPersonalData

Operacja requestPersonalData wysyła zapytanie o dane użytkownika, w szczególności o dane do wypisania faktury i dostawy.

Parametry zapytania:

parametrtypopis
peerLocationbillonUserLocationlokalizacja użytkownika w sieci podana w celu szybszej jego lokalizacji
requestDeliveryDatastringczy żądać danych dostawy (NOT_NEEDED, OPTIONAL, OBLIGATORY)
merchantNamestringusername merchanta jaki ma być wyświetlony
antiSpamCodestringkod antyspamowy (obecnie nieużywane)
typestringtyp danych o jaki pytamy (PERSONAL_DATA_REQUEST, MONEY_COLLECT_REQUEST)
requestInvoiceDatastringczy żądać danych fakturowych (NOT_NEEDED, OPTIONAL, OBLIGATORY)
usernamestringnazwa (login) użytkownika
seriesIdstringid taska nadrzednego (płatności seryjnej)

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_PAYMENT_TYPEnieprawidłowy rodzaj płatności
ERR_INVALID_SERIES_IDnieprawidłowy identyfikator płatności
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?