1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. sendBugReport

sendBugReport

Operacja sendBugReport wysyła raport o błędzie (wraz z logami aplikacji) do serwera diagnostycznego.

Polecenie sendBugReport wysyła opis problemu wpisany w sekcji comment, logi aplikacji CNode, oraz
(jeśli aplikacja została uruchomiona z odpowiednim parametrem) logi zapytań SOAP do serwera diagnostycznego Billon.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:sendBugReport soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <comment xsi:type="xsd:string">Soap źle działa</comment>
     <optionalTag xsi:type="xsd:string">soap</optionalTag>
   </ns1:sendBugReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:sendBugReportResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:sendBugReportResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
optionalTagstringtag zgłoszenia (aktualnie nie używane)
sendToZendeskboolwyślij zgłoszenie do Zendeska
commentstringopis błędu

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
reportIdstringidentyfikator błędu w Zendesku
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?