sendMoneyToTreasuryRequest

Operacja sendMoneyToTreasuryRequest zleca wysłanie pieniędzy do skarbca (zaufanego użytkownika). Skarbiec musi być ustawiony dla aktualnego konta (np. za pomocą setTreasury), a kwota przekraczać minimalną kwotę ustawioną za pomocą setTreasuryParameters.

Parametry zapytania:

parametr typ opis
uniqueTransferId string identyfikator transferu
cashierName string nazwa (login) kasjera

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_NORMAL_MODE operacja jest niedozwolona w trybie normalnym, WUI musi być uruchomiony w trybie master
ERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_IN_SLAVE_MODE operacja jest niedozwolona w trybie klona (slave), WUI musi być uruchomiony w trybie normalnym lub master
ERR_INVALID_TRANSFER_ID nieprawidłowy identyfikator transferu
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak 1 Nie

Jak możemy pomóc?