1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. sendMoneyToVault

sendMoneyToVault

Operacja sendMoneyToVault zleca przesłanie wybranej kwoty do sejfu.

Aby przelać pieniądze do sejfu w polu amount sprzedawca powinien podać kwotę w billonach (0.1 gr).

Po przesłaniu pieniędzy przestają one być bezpośrednio dostępne (np. aby wykonać transfer). Aby dostać pieniądze z powrotem z sejfu należy użyć zapytania getMoneyFromVault.
Po przesłaniu pieniędzy do sejfu, powinniśmy zobaczyć zmiany w odpowiedzi na zapytanie getMoneyStatus: pole freeBalance powinno być zmniejszone o przelaną kwotę,
a vaultBalance odpowiednio zwiększone.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:sendMoneyToVault soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <amount xsi:type="ns1:billonAmount">
      <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">100</amount>
      <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
      <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
     </amount>
   </ns1:sendMoneyToVault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:sendMoneyToVaultResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>62JTHU21HBH1UW8EH5PT19MN78</taskId>
     </return>
   </ns1:sendMoneyToVaultResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
amountbillonAmountkwota do przelania

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?