1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. setGeolocationInfo

setGeolocationInfo

Operacja setGeolocationInfo ustawia dane geolokalizacyjne. Przyjmuje jako parametr wartość geolocationInfo typu string. Powinny się w nim znajdować dane geolokalizacyjne merchanta. Zanim te dane zostaną podane, będzie używana domyślna lokalizacja na podstawie IP.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setGeolocationInfo soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <geolocationInfo xsi:type="xsd:string">
     {
  "Lng": "20.9800044",
  "Lat": "52.2205852",
  "Accuracy": "72",
  "Time": "1381747098000",
  "Alt": "0",
  "Src": "POS",
  "Provider":"STATIC" 
}
     </geolocationInfo>
   </ns1:setGeolocationInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setGeolocationInfoResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setGeolocationInfoResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
shopIdstringidentyfikator sklepu
geolocationInfostringdane geolokalizacyjne merchanta w formie JSON

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?