1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. setMerchantProfile

setMerchantProfile

Operacja setMerchantProfile umożliwia ustawienie danych profilu publicznego firmy Sprzedawcy. Dane te będą widoczne dla Klientów płacących za pomocą cyfrowej gotówki.

Parametry wejściowe:

parametrtypopis
merchantProfilestringjson z opisem profilu sprzedawcy

Zwraca setMerchantProfileResponse:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setMerchantProfile soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <merchantProfile xsi:type="xsd:string">
     {
    "name": "Jan Kowalski, Billon",
      "birthdate": 10512000000,
      "language": "PL",
      "sex": "M",
      "about": "",
      "email": "jan@hosting.pl",
      "phone": "1111111",
      "www": "www.billon.info",
      "social_network_facebook": "www.facebook.com/jan_kowalski",
      "secial_network_twitter": "",
      "address": "Mochnackiego 17/56, 02-041 Warszawa",
      "geo_location": "{"Lng": "20.9800044","Lat": "52.2205852","Accuracy": "72","Time": "1381747098000","Alt": "0","Src": "POS","Provider":"STATIC" }
      "last_update": 0
      }
     </merchantProfile>
   </ns1:setMerchantProfile>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setMerchantProfileResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setMerchantProfileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?