setMerchantProfile

Operacja setMerchantProfile umożliwia ustawienie danych profilu publicznego firmy Sprzedawcy. Dane te będą widoczne dla Klientów płacących za pomocą cyfrowej gotówki.

Parametry wejściowe:

parametr typ opis
merchantProfile string json z opisem profilu sprzedawcy

Zwraca setMerchantProfileResponse:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setMerchantProfile soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <merchantProfile xsi:type="xsd:string">
     {
    "name": "Jan Kowalski, Billon",
      "birthdate": 10512000000,
      "language": "PL",
      "sex": "M",
      "about": "",
      "email": "jan@hosting.pl",
      "phone": "1111111",
      "www": "www.billon.info",
      "social_network_facebook": "www.facebook.com/jan_kowalski",
      "secial_network_twitter": "",
      "address": "Mochnackiego 17/56, 02-041 Warszawa",
      "geo_location": "{"Lng": "20.9800044","Lat": "52.2205852","Accuracy": "72","Time": "1381747098000","Alt": "0","Src": "POS","Provider":"STATIC" }
      "last_update": 0
      }
     </merchantProfile>
   </ns1:setMerchantProfile>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setMerchantProfileResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setMerchantProfileResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?