1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. setTreasury

setTreasury

Operacja setTreasury ustawia nazwę skarbca dla aplikacji sprzedawcy.

Za pomocą tej operacji merchant może wybrać swój skarbiec tzn. użytkownika, któremu będzie przelewać pieniądze po przekroczeniu ustalonej kwoty lub wywołaniu operacji sendMoneyToTreasuryRequest. Próg po przekroczeniu którego pieniądze będą przelewane automatycznie można ustawić za pomocą zapytanie setTreasuryParameters.
Uwaga: pieniądze nie mogą być automatycznie przelane z powrotem. W razie takiej potrzeby Skarbiec musi to zrobić ręcznie.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setTreasury soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <treasuryName xsi:type="xsd:string">my_treasury</treasuryName>
     <password xsi:type="xsd:string">passwd</password>
   </ns1:setTreasury>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setTreasuryResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setTreasuryResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametrtypopis
passwordstringhasło zalogowanego użytkownika
treasuryNamestringnazwa skarbca (zaufanego użytkownika)

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_USERNAMEnieprawidłowa nazwa użytkownikainvalid username
ERR_INVALID_PASSWORDnieprawidłowe hasłoinvalid password
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?