setTreasury

Operacja setTreasury ustawia nazwę skarbca dla aplikacji sprzedawcy.

Za pomocą tej operacji merchant może wybrać swój skarbiec tzn. użytkownika, któremu będzie przelewać pieniądze po przekroczeniu ustalonej kwoty lub wywołaniu operacji sendMoneyToTreasuryRequest. Próg po przekroczeniu którego pieniądze będą przelewane automatycznie można ustawić za pomocą zapytanie setTreasuryParameters.
Uwaga: pieniądze nie mogą być automatycznie przelane z powrotem. W razie takiej potrzeby Skarbiec musi to zrobić ręcznie.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setTreasury soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <treasuryName xsi:type="xsd:string">my_treasury</treasuryName>
     <password xsi:type="xsd:string">passwd</password>
   </ns1:setTreasury>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setTreasuryResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setTreasuryResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametr typ opis
password string hasło zalogowanego użytkownika
treasuryName string nazwa skarbca (zaufanego użytkownika)

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_USERNAME nieprawidłowa nazwa użytkownikainvalid username
ERR_INVALID_PASSWORD nieprawidłowe hasłoinvalid password
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?