1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. setTreasuryParameters

setTreasuryParameters

Operacja setTreasuryParameters służy do ustawienia kwoty, po przekroczeniu której pieniądze będą automatycznie przelewane do skarbca.

Jeśli dla danego WUI-a został już wybrany skarbiec (patrz setTreasury), można ustawić próg powyżej którego pieniądze będą automatycznie przelewane do skarbca, tzn. jeśli kwota będzie wyższa, zostanie przelana różnica dostępnej kwoty oraz ustalonego progu.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setTreasuryParameters soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <treasuryThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
      <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">1000000</amount>
      <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
      <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
     </treasuryThresholdValue>
     <mpin xsi:type="xsd:string">V189E</mpin>
   </ns1:setTreasuryParameters>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setTreasuryParametersResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setTreasuryParametersResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametrtypopis
mpinstringnumer mpin stacji (długi pin)
treasuryThresholdValuebillonAmountKwota powyżej której nastąpi automatyczne przekazanie pieniędzy do skarbca

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_MPINnieprawidłowy kod mpin
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?