setTreasuryParameters

Operacja setTreasuryParameters służy do ustawienia kwoty, po przekroczeniu której pieniądze będą automatycznie przelewane do skarbca.

Jeśli dla danego WUI-a został już wybrany skarbiec (patrz setTreasury), można ustawić próg powyżej którego pieniądze będą automatycznie przelewane do skarbca, tzn. jeśli kwota będzie wyższa, zostanie przelana różnica dostępnej kwoty oraz ustalonego progu.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:setTreasuryParameters soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <treasuryThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
      <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">1000000</amount>
      <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
      <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
     </treasuryThresholdValue>
     <mpin xsi:type="xsd:string">V189E</mpin>
   </ns1:setTreasuryParameters>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:setTreasuryParametersResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:setTreasuryParametersResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametr typ opis
mpin string numer mpin stacji (długi pin)
treasuryThresholdValue billonAmount Kwota powyżej której nastąpi automatyczne przekazanie pieniędzy do skarbca

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_AMOUNT nieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_MPIN nieprawidłowy kod mpin
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?