setVaultParameters

Operacja setVaultParameters ustawia parametry określające progi automatycznego przekazania do sejfu nadwyżki pieniędzy, oraz automatycznego pobrania z sejfu w sytuacji gdy stan pieniędzy na urządzeniu jest zbyt niski.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
  <ns1:setVaultParameters soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <toVaultThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
    <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">1000000</amount>
    <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
    <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
   </toVaultThresholdValue>
   <fromVaultThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
    <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">0</amount>
    <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
    <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
   </fromVaultThresholdValue>
   <vaultTransferFrequencyMinutes xsi:type="xsd:unsignedInt">10</vaultTransferFrequencyMinutes>
   <mpin xsi:type="xsd:string">BRRN54</mpin>
  </ns1:setVaultParameters>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametr typ opis
fromVaultThresholdValue billonAmount kwota poniżej której nastąpi automatyczne pobranie pieniędzy z sejfu (aktualnie nie zaimplementowane)
mpin string numer mpin
vaultTransferFrequencyMinutes unsigned int co ile minut WUI ma sprawdzać czy nie trzeba przenieść pieniędzy
toVaultThresholdValue billonAmount kwota powyżej której nastąpi automatyczne przeniesienie pieniędzy do sejfu

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_INVALID_AMOUNT nieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_MPIN nieprawidłowy kod mpin
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY niewystarczająca kwota pieniędzy
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?