1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. setVaultParameters

setVaultParameters

Operacja setVaultParameters ustawia parametry określające progi automatycznego przekazania do sejfu nadwyżki pieniędzy, oraz automatycznego pobrania z sejfu w sytuacji gdy stan pieniędzy na urządzeniu jest zbyt niski.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
  <ns1:setVaultParameters soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <toVaultThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
    <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">1000000</amount>
    <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
    <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
   </toVaultThresholdValue>
   <fromVaultThresholdValue xsi:type="ns1:billonAmount">
    <amount xsi:type="xsd:unsignedLong">0</amount>
    <currency xsi:type="xsd:string">PLN</currency>
    <colour xsi:type="xsd:unsignedLong">0</colour>
   </fromVaultThresholdValue>
   <vaultTransferFrequencyMinutes xsi:type="xsd:unsignedInt">10</vaultTransferFrequencyMinutes>
   <mpin xsi:type="xsd:string">BRRN54</mpin>
  </ns1:setVaultParameters>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametrtypopis
fromVaultThresholdValuebillonAmountkwota poniżej której nastąpi automatyczne pobranie pieniędzy z sejfu (aktualnie nie zaimplementowane)
mpinstringnumer mpin
vaultTransferFrequencyMinutesunsigned intco ile minut WUI ma sprawdzać czy nie trzeba przenieść pieniędzy
toVaultThresholdValuebillonAmountkwota powyżej której nastąpi automatyczne przeniesienie pieniędzy do sejfu

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_INVALID_AMOUNTnieprawidłowa kwota
ERR_INVALID_MPINnieprawidłowy kod mpin
ERR_NOT_ENOUGH_MONEYniewystarczająca kwota pieniędzy
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?