1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. startLogin

startLogin

Operacja startLogin zleca zadanie logowania użytkownika do WUI’a.

Za pomocą tej operacji merchant może się zalogować do aplikacji WUI. Logowanie może odbywać się też za pomocą parametrów startowych (patrz Jak uruchomić?) lub autologowania
(patrz storePassword).
W wypadku tego zapytania, dostajemy w odpowiedzi id utworzonego zadania.
Za pomocą operacji getTaskStatus możemy sprawdzić postęp i status logowania. Po poprawnym zalogowaniu w odpowiedzi na zapytanie hello w polu username powinna znajdować się nazwa zalogowanego użytkownika.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:startLogin soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <billonUserName xsi:type="xsd:string">test_user</billonUserName>
     <billonUserPassword xsi:type="xsd:string">test_password</billonUserPassword>
   </ns1:startLogin>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:startLoginResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>7M5M84KS4RM3FALBNUN2C51CLW</taskId>
     </return>
   </ns1:startLoginResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Parametry zapytania:

parametrtypopis
billonUserPasswordstringhasło użytkownika
billonUserNamestringlogin użytkownika

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?