1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. startRegister

startRegister

Operacja startRegister rozpoczyna rejestrację nowego użytkownika.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:startRegister soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <billonUserName xsi:type="xsd:string">login</billonUserName>
     <billonUserPassword xsi:type="xsd:string">haslo</billonUserPassword>
     <userIPEchoice xsi:type="xsd:string">PLUS_BANK_PRODUCTION</userIPEchoice>
     <userARchoice xsi:type="xsd:string">PLUS_BANK_PRODUCTION</userARchoice>
     <recoveryEmail1 xsi:type="xsd:string">recovery_mail@billon.info</recoveryEmail1>
     <recoveryEmail2 xsi:type="xsd:string">recovery_mail@billon.info</recoveryEmail2>
   </ns1:startRegister>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:startRegisterResponse>
     <return xsi:type="ns1:vuiSoapTaskIdResponse">
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
      <taskId>7W3A0N1N9I2E8N1TKLS56A9PTR</taskId>
     </return>
   </ns1:startRegisterResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametrtypopis
userIPEchoicestringwybrany IPE (wydawca cyfrowej gotówki „PLUS_BANK_PRODUCTION”)
merchantDatamerchantDatadane merchanta (jeśli chcemy nadać użytkownikowi status merchanta). Jeśli chcemy zarejestrować normalnego użytkownika, należy to pole pozostawić puste
userARchoicestringwybrany AR (agent rozliczeniowy „PLUS_BANK_PRODUCTION”)
billonUserPasswordstringhasło użytkownika, musi mieć >= 4 znaki
billonUserNamestringnazwa użytkownika, który ma zostać zarejestrowany, musi mieć >= 4 znaki
recoveryEmailstringadres e-mail do odzyskiwania hasła

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_USERNAME_ALREADY_EXISTSużytkownik o takim loginie już istnieje
ERR_INVALID_IPE_SPECIFIEDpodano nieprawidłowy IPE (wydawca cyfrowej gotówki)
ERR_INVALID_AR_SPECIFIEDpodano nieprawidłowy AR (agent rozliczeniowy)
ERR_INVALID_USERNAMEnieprawidłowa nazwa użytkownika
ERR_INVALID_PASSWORDnieprawidłowe hasło
ERR_NO_PERMISSIONbrak dostępu
ERR_USER_LOGGED_INużytkownik już jest zalogowany
ERR_VUI_LOGGING_IN_OR_REGISTERINGWUI jest w trakcie logowania lub rejestracji użytkownika, proszę czekać
ERR_REGISTERINGWUI jest w trakcie rejestracji nowego użytkownika, proszę czekać
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?