1. Wstęp
  2. Corporate Node
  3. Operacje SOAP
  4. startSeriesPayment

startSeriesPayment

Operacja startSeriesPayment rozpoczyna płatność seryjną.

Parametry zapytania:

parametrtypopis
peerLocationbillonUserLocationlokalizacja użytkownika w sieci używana do szybszej lokalizacji
requestDatapaymentRequestDatadane żądania płatności
seriesDatapaymentSeriesDatadane płatności seryjnej
typestringtyp serii (MONEY_COLLECT_SERIES – wypłata pieniędzy z węzła Corporate Node)

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
taskIdstringid powstałego taska
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_NO_REQUEST_DATAnie podano danych żądania
ERR_INVALID_USERNAMEnieprawidłowa nazwa użytkownika
ERR_INVALID_TRANSFER_IDnieprawidłowy identyfikator transferu
ERR_INVALID_PURCHASE_DOCUMENTnieprawidłowe dane zakupu
ERR_INVALID_DELIVERY_OPTIONnieprawidłowa opcja dostawy
ERR_INVALID_INVOICE_OPTIONnieprawidłowa opcja wystawienia faktury
ERR_INVALID_PEER_LOCATIONnieprawidłowa lokalizacja peera
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?