startSeriesPayment

Operacja startSeriesPayment rozpoczyna płatność seryjną.

Parametry zapytania:

parametr typ opis
peerLocation billonUserLocation lokalizacja użytkownika w sieci używana do szybszej lokalizacji
requestData paymentRequestData dane żądania płatności
seriesData paymentSeriesData dane płatności seryjnej
type string typ serii (MONEY_COLLECT_SERIES – wypłata pieniędzy z węzła Corporate Node)

 

Parametry odpowiedzi:

nazwa typ opis
taskId string id powstałego taska
requestStatusDescription string opis statusu
requestStatus string status wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błąd opis
ERR_NO_REQUEST_DATA nie podano danych żądania
ERR_INVALID_USERNAME nieprawidłowa nazwa użytkownika
ERR_INVALID_TRANSFER_ID nieprawidłowy identyfikator transferu
ERR_INVALID_PURCHASE_DOCUMENT nieprawidłowe dane zakupu
ERR_INVALID_DELIVERY_OPTION nieprawidłowa opcja dostawy
ERR_INVALID_INVOICE_OPTION nieprawidłowa opcja wystawienia faktury
ERR_INVALID_PEER_LOCATION nieprawidłowa lokalizacja peera
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?