1. Wstęp
 2. Corporate Node
 3. Operacje SOAP
 4. storePassword

storePassword

Operacja storePassword ustawia autologowanie dla zalogowanego użytkownika.

Przykładowe zapytanie SOAP:

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="ns1">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:storePassword soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <billonUserPassword xsi:type="xsd:string">test_user</billonUserPassword>
   </ns1:storePassword>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

 

Przykładowa odpowiedź SOAP:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="ns1">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <ns1:storePasswordResponse>
     <return>
      <requestStatus>SUCCESS</requestStatus>
      <requestStatusDescription>Request succeeded.</requestStatusDescription>
     </return>
   </ns1:storePasswordResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

 

Parametry zapytania:

parametrtypopis
billonUserPasswordstringhasło aktualnie zalogowanego użytkownika

 

Parametry odpowiedzi:

nazwatypopis
requestStatusDescriptionstringopis statusu
requestStatusstringstatus wykonania zapytania

 

Możliwe błędy:

błądopis
ERR_TASK_ALREADY_RUNNINGzadanie o takim id już jest uruchomione
ERR_INVALID_PASSWORDnieprawidłowe hasło
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?