1. Wstęp
 2. Usługi internetowe
 3. Wysyłanie operacji SOAP do serwisu „billon.me”

Wysyłanie operacji SOAP do serwisu „billon.me”

Serwis „billon.me” umożliwia ręczne wysyłanie operacji SOAP „hello”, „requestPaymentInitiation”, „getTaskStatus”, „getMoneyStatus” i „startSeriesPayment” oraz odesłanie odpowiedzi węzła Corporate Node użytkownika serwisu. W celu zlecenia wysłania operacji SOAP przez serwis „billon.me” należy wysłać metodą POST żądanie na adres „https://billon.me/api/v1” z parametrami:

 • „token” zawierającym API key, który można uzyskać na stronie ustawień,
 • „request” zawierającym nazwę operacji, np. „hello”
 • opcjonalnym „params” zawierającym tablicę asocjacyjną z parametrami operacji.

W przypadku poprawnego klucza w parametrze „token” i braku problemów po stronie serwisu w odpowiedzi zostanie wysłana odpowiedź węzła Corporate Node. Żądania POST można też wysyłać na port 5002, czyli na adres „https://billon.me:5002/api/v1”. Przykładowe wysłanie operacji SOAP w języku PHP:

$uid = uniqueId();
$data = array("type" => "NORMAL", "amount" => array("amount" => 1000, "currency" => 'PLN', "colour" => 0), 'seriesId' => null, "commissionPercent" => null, "requestData" => array("username" => 'paying', "uniqueTransferId" => $uid, "title" => 'Tytuł płatności', "merchantBrandName" => 'Nazwa brandu', "requestInvoiceData" => "NOT_NEEDED", "requestDeliveryData" => "NOT_NEEDED", "description" => ' ', 'channelInfo' => ' ', 'antiSpamCode' => ' '));
$params = array('token' => "eyJhkGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VyIjp7ImlkIjoyNSwic2FsdCI6IjEyZWVkMzQwLTM2NGUtMThNjgyN1hNDM5zA1MiOjEh0OTCJpYXQiDk0NjF9Q1M.zeWXG7Nyr3PFVhb4HRgLi5rh8fLZx41VHySHWUStIzc", 'request' => 'requestPaymentInitiation', 'params' => $data);
$result = @file_get_contents('https://billon.me/api/v1', false, 
			   stream_context_create(array('http' => array('header' => 
								     "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n",
									 'method' => 'POST',
									 'content' => http_build_query($params)))));
$error = $http_response_header;
if ($result === false && function_exists('curl_init')) 
{
  $curl = curl_init('https://billon.me/api/v1');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $result = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close($curl);
}

Przykładowe wysłanie operacji SOAP w technologii „Node.js”:

var uniqueId = require('uuid/v1');
var data = {
  type: "NORMAL",
  amount: {
    amount: 1000,
    currency: 'PLN'
  },
  requestData: {
    username: 'paying',
    uniqueTransferId: uniqueId(),
    title: 'Tytuł płatności',
    merchantBrandName: 'Nazwa brandu',
    requestInvoiceData: "NOT_NEEDED",
    requestDeliveryData: "NOT_NEEDED",
    description: ' '
  }
};
var request = require('request');
request.post({"rejectUnauthorized": false, url: 'https://billon.me/api/v1', form: {token: "eyJhkGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VyIjp7ImlkIjoyNSwic2FsdCI6IjEyZWVkMzQwLTM2NGUtMThNjgyN1hNDM5zA1MiOjEh0OTCJpYXQiDk0NjF9Q1M.zeWXG7Nyr3PFVhb4HRgLi5rh8fLZx41VHySHWUStIzc", request: 'requestPaymentInitiation', params: data} }, function (error, response, body)
{
  if (error) 
  {
  }
  else
  {
  }
});

Moduł „Node.js” billon od wersji 2.2 umożliwia obsługę płatności z węzłem Corporate Node użytkownika serwisu „billon.me” i ręczne wysyłanie operacji do tego serwisu. Umożliwia to też moduł płatności w PHP.

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?