1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe

Kody jednorazowe

System kodów jednorazowych Billon umożliwia zakup i wykup cyfrowej gotówki w punkcie fizycznym. Użytkownik Billon może kupić kod jednorazowy w punkcie usług, a następnie doładować swoją aplikację Billon za pomocą tego kodu. Możliwa jest także zamiana kodu jednorazowego Billon na gotówkę.

 

Zadaniem partnera jest obsługa zapytań do API Billon oraz regularne wysyłanie przelewów rozliczających wszystkie doładowania w punktach usług. Poniższa dokumentacja opisuje cały proces integracji z systemem kodów jednorazowych oraz zawiera specyfikacje zapytań i odpowiedzi API Billon.

 

Definicje

Użytkownik Billon: Użytkownik posiadający aplikację Billon, który chce doładować aplikację w punkcie fizycznym.

Aplikacja PC: Aplikacja w punktach usług służąca do komunikacji z API Billon. W ramach aplikacji PC przechowywane są login i hasło kasjera służące do autoryzacji w API Billon. Podanie loginu i hasła następuje zawsze przy zmianie kasjera.

System Rozliczeń: System służący do wysyłania przelewów rozliczających wszystkie doładowania w punktach usług.

Rachunek wskazany przez Billon: Rachunek, na który System Rozliczeń przesyła środki za doładowania.

Portal Billon: Serwis internetowy Billon, służący m.in. do odbioru cyfrowej gotówki za pomocą kodu jednorazowego.

API Billon: Usługa REST API, z którą komunikuje się Aplikacja PC w celu obsługi doładowań, zarządzania użytkownikami i obsługi rozliczeń.

 

Schemat integracji

Przy rozpoczęciu współpracy, partner otrzymuje ID oraz klucz współdzielony dla każdego punktu usług, które będzie oferować usługę kodów jednorazowych. ID oraz hash wygenerowany na podstawie klucza współdzielonego będą potrzebne do autentykacji każdego zapytania dotyczącego zarządzania użytkownikami (kasjerami).

Po otrzymaniu ID i kluczy współdzielonych, zaprojektowanie integracji z systemem kodów jednorazowych Billon składa się z trzech elementów:

  1. Kody jednorazowe (obsługa zapytań pinondemand, checkCode, unlockCashout i confirmCashout)
  2. Rozliczanie doładowań (obsługa zapytań report i getReport)
  3. Zarządzanie użytkownikami (obsługa zapytań createCashier, deleteCashier, resetPassword)

 

W poszczególnych zakładkach dokumentacji znajdują się dokładne specyfikacje wymienionych powyżej zapytań HTTP. Każde zapytanie (oprócz ‚report’) jest dodatkowo zabezpieczone za pomocą hasha bezpieczeństwa. Opis metody obliczania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’. Jeżeli chcesz z nami współpracować, skontaktuj się z nami.

Artykuły

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie 1

Jak możemy pomóc?