codeStatus

  1. Aplikacja PC wysyła do API Billon zapytanie o sprawdzenie statusu kodu jednorazowego (zapytanie codeStatus)
  2. API Billon zwraca status kodu jednorazowego

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST na adres https://billon.io/moneykey/checkCode

 

Zapytanie codeStatus – zapytanie o status kodu jednorazowego

Parametr Typ danych Opis
Timestamp String Czas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_ID String ID danego punktu doładowań
Serial_No String Numer seryjny kodu jednorazowego
Hash String Opis metody obliczania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

Odpowiedź:

Parametr Typ danych Opis
Serial_No String Podany w zapytaniu numer seryjny kodu jednorazowego
Status String Możliwe statusy: „READY”, „LOCKED”, „INVALID”, „USED”
Amount String Wartość danego kodu jednorazowego. Format: 10.00
Currency String Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217 Currency Codes (na przykład PLN)
Unique_Response_ID String Unikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_Code String Kod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_Description String Opis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
Hash String Opis metody weryfikacji poprawności tej wartości znajduje się w dziale ‚Bezpieczeństwo’
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?