confirmCashout

  1. Kasjer wypłaca klientowi pieniądze
  2. Aplikacja PC wysyła zapytanie confirmCashout w celu potwierdzenia zakończenia wypłaty pieniędzy
  3. API Billon potwierdza otrzymanie zapytania

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST na adres https://billon.io/moneykey/confirmCashout

 

Zapytanie confirmCashout – finalizacja wypłaty pieniędzy

Parametr Typ danych Opis
Timestamp String Czas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_ID String ID danego punktu usługowego
Cashier_Login String Login danego kasjera
Code String Kod jednorazowy podany przez klienta
Hash String Opis metody obliczania tej wartości znajduje się w zakładce „Bezpieczeństwo”

 

 

Odpowiedź:

Parametr Typ danych Opis
Code String Podany wcześniej kod jednorazowy
Status String „OK” w przypadku potwierdzenia, „LOCKED” gdy kod jest już tymczasowo odblokowany dla innego kasjera lub „ERROR” w przypadku błędu
Amount String Wartość danego kodu jednorazowego. Format: 10.00
Currency String Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217 Currency Codes (na przykład PLN)
Unique_Response_ID String Unikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_Code String Kod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_Description String Opis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
Hash String Opis metody weryfikacji poprawności tej wartości znajduje się w dziale „Bezpieczeństwo”
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?