1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe
  4. createCashier

createCashier

 

  1. Kasjer podaje imię, nazwisko i numer telefonu w Aplikacji PC
  2. Aplikacja PC wysyła wniosek do Portalu Billon o rejestrację użytkownika (zapytanie createCashier)
  3. Aplikacja PC otrzymuje login kasjera i wyświetla go na ekranie
  4. API Billon wysyła kasjerowi jego hasło na podany numer telefonu w formacie +48XXXXXXXXX (w środowisku testowym każde hasło jest ustawiane jako 12345678 i nie jest wysyłane przez SMS)

 

Zapytanie należy wysłać metodą POST na adres: https://billon.io/moneykey/createCashier 

 

Zapytanie: Rejestracja nowego użytkownika

ParametrTyp danychOpis
TimestampStringCzas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_IDStringID danego punktu usługowego
Cashier_First_NameStringImię kasjera
Cashier_Last_NameStringNazwisko kasjera
Cashier_Telephone_NoStringNumer telefonu. Format: +48XXXXXXXXX
Cashier_Document_IDStringNumer dokumentu potwierdzającego tożsamość kasjera
Cashier_Address_1StringPierwsza linijka adresu punktu, w którym pracuje kasjer
Cashier_Address_2StringDruga linijka adresu punktu, w którym pracuje kasjer
Postal_CodeStringKod pocztowy punktu, w którym pracuje kasjer
CityStringMiasto, w którym pracuje kasjer
HashStringOpis metody generowania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

Odpowiedź: Login kasjera

ParametrTyp danychOpis
Cashier_LoginStringLogin kasjera. W przypadku błędu parametr jest pusty
Unique_Response_IDStringUnikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_CodeStringKod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_DescriptionStringOpis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
HashStringOpis metody weryfikacji tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

 

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?