1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe
  4. deleteCashier

deleteCashier

  1. Aplikacja wysyła wniosek do Portalu Billon o usunięcie kasjera (zapytanie deleteCashier)
  2. API Billon zwraca odpowiedź o powodzeniu zapytania albo o błędzie (odpowiedź)

 

Zapytanie należy wysłać metodą POST na adres: https://billon.io/moneykey/deleteCashier

 

Zapytanie: Usunięcie kasjera

ParametrTyp danychOpis
TimestampStringCzas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_IDStringID danego punktu usługowego
Cashier_LoginStringLogin kasjera.
HashStringOpis metody generowania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

Odpowiedź: Status zapytania

ParametrTyp danychOpis
StatusString‚OK’ w przypadku powodzenia albo ‚ERROR’ w przypadku błędu
Unique_Response_IDStringUnikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_CodeStringKod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_DescriptionStringOpis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
HashStringOpis metody weryfikacji tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?