deleteCashier

  1. Aplikacja wysyła wniosek do Portalu Billon o usunięcie kasjera (zapytanie deleteCashier)
  2. API Billon zwraca odpowiedź o powodzeniu zapytania albo o błędzie (odpowiedź)

 

Zapytanie należy wysłać metodą POST na adres: https://billon.io/moneykey/deleteCashier

 

Zapytanie: Usunięcie kasjera

Parametr Typ danych Opis
Timestamp String Czas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_ID String ID danego punktu usługowego
Cashier_Login String Login kasjera.
Hash String Opis metody generowania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

Odpowiedź: Status zapytania

Parametr Typ danych Opis
Status String ‚OK’ w przypadku powodzenia albo ‚ERROR’ w przypadku błędu
Unique_Response_ID String Unikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_Code String Kod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_Description String Opis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
Hash String Opis metody weryfikacji tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?