1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe
  4. pinondemand

pinondemand

  1. Użytkownik Billon płaci za doładowanie na dowolną kwotę
  2. Aplikacja PC wysyła do API Billon zapytanie o kod jednorazowy (zapytanie pinondemand)
  3. API Billon zwraca kod jednorazowy albo kod błędu
  4. Aplikacja PC drukuje potwierdzenie wpłaty z kodem jednorazowym i przekazuje je użytkownikowi Billon
  5. Użytkownik Billon samodzielnie doładowuje aplikację kodem jednorazowym.

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST na adres https://billon.io/moneykey/pinondemand

 

Zapytanie pinondemand – zapytanie o kod jednorazowy

ParametrTyp danychOpis
TimestampStringCzas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_IDStringID danego punktu usługowego
Cashier_LoginStringLogin danego kasjera
AmountStringKwota transakcji zakupu kodu jednorazowego w złotych. Format: dwa miejsca dziesiętne po kropce. Przykład: 25.00
CurrencyStringTrzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217 Currency Codes (na przykład PLN)
HashStringOpis metody obliczania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: kod jednorazowy

ParametrTyp danychOpis
CodeStringKod jednorazowy służący do doładowania. W przypadku błędu parametr jest pusty.
Serial_NoStringNumer seryjny kodu jednorazowego
AmountStringKwota transakcji zakupu kodu jednorazowego (w złotych). Format: 10.00
Expiry_DateStringCzas wygaśnięcia ważności kodu jednorazowego
Unique_Response_IDStringUnikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_CodeStringKod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_DescriptionStringOpis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
HashStringOpis metody weryfikacji poprawności tej wartości znajduje się w dziale ‚Bezpieczeństwo’

 

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?