1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe
  4. purchaseCode

purchaseCode

Zapytanie purchaseCode służy do zakupu kodu jednorazowego poprzez przelew z aplikacji sprzedawcy kupującego na aplikację sprzedawcy serwisu billon.io. Każda transakcja musi zawierać w komentarzu unikalny identyfikator, tworzony według następującego schematu:

  • początek identyfikatora to ID punktu sprzedaży
  • kolejny znak to separator: &
  • po separatorze punkt sprzedaży dodaje unikalny identyfikator transakcji nie dłuższy niż 24 znaki. Identyfikator nie może zawierać znaku &. Obowiązkiem punktu sprzeaży jest użycie w każdym kolejnym zapytaniu identyfikatora, który nie został wykorzystany w przeszłości.

Na przykład, dla punktu sprzedaży 10023 identyfikator może wyglądać następująco: 10023&A5C34E1FA44C12388B

 

Proces zakupu kodu jednorazowego:

  1. Punkt sprzedaży nakazuje aplikacji sprzedawcy przelanie środków na aplikację serwisu billon.io, podając w komentarzu transakcji unikalny identyfikator
  2. Po pomyślnym zakończeniu transakcji punktu sprzedaży wysyła do API Billon zapytanie o zakup kodu jednorazowego (zapytanie #5: purchaseCode)
  3. API Billon zwraca kod jednorazowy albo kod błędu (odpowiedź #5)

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST na adres https://billon.io/moneykey/pinondemand

 

Zapytanie purchaseCode – zapytanie o kod jednorazowy

ParametrTyp danychOpis
TimestampStringCzas zapytania w strefie GMT w formacie YYYYMMDDhhmmss – na przykład 20171031104530. W przypadku gdy dany Timestamp został już wykorzystany, API zwróci błąd 13.
Sale_Point_IDStringID danego punktu usługowego
Unique_IDStringUnikalne ID z komentarza transakcji
MethodString(opcjonalnie) HTTP lub SMS. wybranie metody SMS sprawi, że kod jednorazowy zostanie przesłany SMS-em na numer telefonu podany w parametrze Phone, a w odpowiedzi HTTP nie zostanie podany kod jednorazowy.
PhoneString(opcjonalnie) Numer telefonu, na który zostanie wysłany kod jednorazowy, jeśli wybrano metodę SMS
Alert_AddressString(opcjonalnie) Adres rozpoczynający się od http:// lub https://, na który zostanie wysłane natychmiastowe powiadomienie HTTP o wykorzystaniu kodu jednorazowego do doładowania aplikacji użytkownika
HashStringOpis metody obliczania tej wartości znajduje się w zakładce ‚Bezpieczeństwo’

 

 

Odpowiedź: kod jednorazowy

ParametrTyp danychOpis
CodeStringKod jednorazowy służący do doładowania. W przypadku błędu parametr jest pusty. W przypadku, gdy została wybrana metoda SMS zakupu, parametr będzie miał wartość ‚SMS’.
Serial_NoStringNumer seryjny kodu jednorazowego
AmountStringKwota transakcji zakupu kodu jednorazowego. Format: 10.00
CurrencyStringTrzyliterowy kod waluty kodu jednorazowego, np. PLN
Expiry_DateStringCzas wygaśnięcia ważności kodu jednorazowego
Unique_IDStringUnikalny identyfikator z komentarza transakcji
Unique_Response_IDStringUnikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_CodeStringKod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_DescriptionStringOpis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
HashStringOpis metody weryfikacji poprawności tej wartości znajduje się w dziale ‚Bezpieczeństwo’
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?