1. Wstęp
  2. Usługi internetowe
  3. Kody jednorazowe
  4. report

report

  1. Aplikacja PC raz dziennie generuje przelew na rachunek bankowy wskazany przez Billon. Kwota przelewu to suma wszystkich doładowań z danego dnia.
  2. W tytule przelewu znajduje się ID danego punktu usługowego.
  3. Jednocześnie raz dziennie zostaje przesłany do API Billon raport zawierający listę wszystkich doładowań z danego dnia (Zapytanie #5: report)
  4. API Billon zwraca potwierdzenie otrzymania raportu (Odpowiedź #5)

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST, z parametrem ‚report’ na adres:

https://billon.io/moneykey/report

Plik .csv powinien używać średnika (zamiast przecinka) jako znak oddzielający poszczególne wartości w linii.

Plik .csv należy przesłać w parametrze ‚report’ zapytania, jako ciąg znaków zakodowany za pomocą standardu kodowania transportowego base64.

 

Zapytanie #5: report. Parametr ‚report’. Typ danych: .csv Pola w raporcie:
Nazwa polaTyp danychOpis
Identyfikator transakcjiStringTimestamp nadany transakcji przez aplikację PC
ID BUPStringID punktu, który zrealizował doładowanie
Data i godzina transakcjiStringData i godzina doładowania. Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Kwota transakcjiStringKwota doładowania
WalutaStringTrzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217 Currency Codes (np. PLN)
Numer seryjnyStringNumer seryjny wydanego kodu jednorazowego
Tytuł przelewuStringIdentyfikator płatności zbiorczej, taki jak ID Biura Usług Płatniczych

 

 

Odpowiedź #5: potwierdzenie poprawności raportu
ParamerTyp danychOpis
StatusString‚OK’ w przypadku powodzenia lub ‚ERROR’ w przypadku błędu
Unique_Response_IDStringUnikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_CodeStringKod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_DescriptionStringOpis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?