report

  1. Aplikacja PC raz dziennie generuje przelew na rachunek bankowy wskazany przez Billon. Kwota przelewu to suma wszystkich doładowań z danego dnia.
  2. W tytule przelewu znajduje się ID danego punktu usługowego.
  3. Jednocześnie raz dziennie zostaje przesłany do API Billon raport zawierający listę wszystkich doładowań z danego dnia (Zapytanie #5: report)
  4. API Billon zwraca potwierdzenie otrzymania raportu (Odpowiedź #5)

 

Zapytanie HTTP należy wysłać metodą POST, z parametrem ‚report’ na adres:

https://billon.io/moneykey/report

Plik .csv powinien używać średnika (zamiast przecinka) jako znak oddzielający poszczególne wartości w linii.

Plik .csv należy przesłać w parametrze ‚report’ zapytania, jako ciąg znaków zakodowany za pomocą standardu kodowania transportowego base64.

 

Zapytanie #5: report. Parametr ‚report’. Typ danych: .csv Pola w raporcie:
Nazwa pola Typ danych Opis
Identyfikator transakcji String Timestamp nadany transakcji przez aplikację PC
ID BUP String ID punktu, który zrealizował doładowanie
Data i godzina transakcji String Data i godzina doładowania. Format: YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Kwota transakcji String Kwota doładowania
Waluta String Trzyliterowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217 Currency Codes (np. PLN)
Numer seryjny String Numer seryjny wydanego kodu jednorazowego
Tytuł przelewu String Identyfikator płatności zbiorczej, taki jak ID Biura Usług Płatniczych

 

 

Odpowiedź #5: potwierdzenie poprawności raportu
Paramer Typ danych Opis
Status String ‚OK’ w przypadku powodzenia lub ‚ERROR’ w przypadku błędu
Unique_Response_ID String Unikalny numer seryjny odpowiedzi
ERR_Code String Kod błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
ERR_Description String Opis kodu błędu (parameter jest pusty w przypadku sukcesu)
Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?