1. Wstęp
 2. Biblioteki dla webmasterów

Biblioteki dla webmasterów

Zalecany sposób utworzenia przycisku wywołującego prośbę o zapłatę

1: <button onclick="pay()"> PaySomeAmount </button> <!-- tutaj umieszczasz ładną grafikę z przyciskiem płać -->
2: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-paymentDialog.bundle.min.js"></script> <!-- tutaj korzystamy z gotowego pakietu bibliotek -->
<!-- <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon.js"></script> <!-- lub z każdej z bibliotek z osobna
  <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-agent.js"></script>
  <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-object.js"></script>
  <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-user.js"></script>
  <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-paymentDialog.js"></script> -->
  <script> function PaySomeAmount(ReqestedAmount) {
3: billon.paymentDialog(	// tutaj użytkownik inicjuje prośbę o płatność		
  {
4:    connection: new billon.agent("http://example:1400/exampleProxy"), // kontroler Sails.js "ExampleProxyController" na serwerze NodeJS
5:    request:
     {
6:     address: "PaySomeAmount",
7:     data: function (UserLoginName) {
8:       return {        
9:        amount: ReqestedAmount, // note: PLN x 1000
10:        user: UserLoginName
     }; } },
11:   listen: // tutaj czekamy na sukces płacenia (od WUI via ExampleProxyController)
     {
12:     address: "status",
13:     data: function (requestResponse)
      {
14:      return {
15:        taskId: requestResponse.taskId
       }; },
16:     response: function (response)
      {
17:      switch (response.status)
        {
18:        case "FINISHED_OK":
19:         // tutaj obsługa pomyślnego zakończenia płatności
20:         break;        
21:        case "FINISHED_ERR_USER_REJECTED":
22:         // tutaj obsługa odrzucenia płatności
23:         break;
24:        case "FINISHED_ERR_USER_NOT_FOUND":
25:         // tutaj obsługa nieodnalezienia użytkownika
26:         break;
27:        default:
           // tutaj opcjonalna obsługa zaawansowana
  } } } }); } </script>

Po umieszczeniu kodu przycisku na stronie, należy uruchomić usługę pośredniczącą NodeJS lub skrypty PHP obsługujące płatność. Więcej o powyższym skrypcie opisano na stronie „Skrypty w przeglądarce użytkownika”. Do prostych datków można wykorzystać też bibliotekę Billon jQuery wykorzystującą PHP.

Do szybkich płatności za artykuły publikowane na stronach internetowych służą natomiast płatności talerzykowe.

Sposób utworzenia przycisku wywołującego prośbę o zapłatę i pokazującego pasek płatności na dole ekranu

1: <button onclick="pay()"> PaySomeAmount </button> <!-- tutaj umieszczasz ładną grafikę z przyciskiem płać -->
2: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon.js"></script> <!-- tutaj korzystamy z gotowych bibliotek -->
3: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-agent.js"></script>
4: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-object.js"></script>
5: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-user.js"></script>
6: <script src="//showroom.billongroup.com/lib/js/billon-loadingBar.js"></script>
7: <script> function PaySomeAmount(ReqestedAmount) {
8: billon.loadingBar(	// tutaj użytkownik inicjuje prosbę o platność		
  {
9:    connection: new billon.agent("http://example:1400/exampleProxy"), // kontroler Sails.js "ExampleProxyController" na serwerze NodeJS
10:   request:
     {
11:     address: "PaySomeAmount",
12:     data: function (UserLoginName) {
13:      return {        
14:        amount: ReqestedAmount, // note: PLN x 1000
15:        user: UserLoginName
     }; } },
16:   listen: // tutaj czekamy na sukces płacenia (od WUI via ExampleProxyController)
     {
17:     address: "status",
18:     data: function (requestResponse)
      {
19:      return {
20:        taskId: requestResponse.taskId
       }; },
21:     response: function (response)
      {
22:      switch (response.status)
        {
23:        case "FINISHED_OK":
24:         // tutaj obsługa pomyślnego zakończenia płatności
25:         break;        
26:        case "FINISHED_ERR_USER_REJECTED":
27:         // tutaj obsługa odrzucenia płatności
28:         break;
29:        case "FINISHED_ERR_USER_NOT_FOUND":
30:         // tutaj obsługa nieodnalezienia użytkownika
31:         break;
32:        default:
           // tutaj opcjonalna obsługa zaawansowana
  } } } }); } </script>

Artykuły

Czy ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Tak Nie

Jak możemy pomóc?